Sven SIMON

Poslanec/Poslankyňa EP

Sven SIMON

How to contact me ?

Sven SIMON

Poslanec/Poslankyňa EP
Nemecko
Christlich Demokratische Union Deutschlands
BRUSSEL

SPINELLI 15E134 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45317

STRASBOURG

WEISS T11073 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75317

BIO

Sven SIMON sa narodil v roku 1978 a svoje vzdelanie získal na Univerzite Justusa Liebiga (JLU) v Giessene v Nemecku a na Univerzite Warwick v Spojenom kráľovstve. Štúdium ukončil v roku 2005 a je držiteľom právnického titulu (štátna skúška, ekvivalent J.D.).

V roku 2009 získal titul Doctor Juris (ekvivalent S.J.D.) s dizertačnou prácou na tému "Verejné služby v práve WTO a EÚ". Po právnickej stáži vo Frankfurte, Berlíne, Tel Avive a New Yorku pôsobil ako odborný asistent na Inštitúte medzinárodného a porovnávacieho práva Franza von Liszta na JLU. V roku 2015 ukončil štúdium s názvom "Limity nemeckého ústavného súdu v európskom integračnom procese". Ako hosťujúci profesor vyučoval verejné právo, európske a medzinárodné právo na Freie Universität Berlin a v roku 2016 bol vymenovaný za profesora na Philipps University Marburg.

Odvtedy zastáva pozíciu vedúceho katedry medzinárodného práva a európskeho práva s verejným právom. V rokoch 2011 a 2014 pôsobil ako hosťujúci profesor na Právnickej fakulte Wisconsinskej univerzity v Madisone (USA). Profesor Simon poskytuje poradenstvo medzinárodným vládnym a mimovládnym organizáciám na rôznych úrovniach a pôsobí ako súdny pozorovateľ a konzultant v rôznych projektoch rozvojovej spolupráce. Je vedúcim Európskej akadémie v Hessensku a podpredsedom Združenia OSN v Nemecku.

Poslanec Európskeho parlamentu od roku 2019.

Moje funkcie v Európskom parlamente:

 • Koordinátor - Ústavné veci
 • Člen - Christlich Demokratische Union Deutschlands
 • Člen - Arabský polostrov
 • Člen - Ústavné veci
 • Člen - Medzinárodný obchod
 • Člen - Európsky parlament
 • Náhradník - Tichomorie – EÚ
 • Náhradník - OAKTŠ – EÚ
 • Náhradník - Juhoafrická republika
 • Náhradník - Cariforum
 • Náhradník - Hospodárske a menové veci
 • Náhradník - Zahraničné veci

My Positions in the Group:

 • Člen - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Člen - Conference on the Future of Europe

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website

Recent activities

My views and opinions