Rozpočet

Rozpočet, ktorý odzrkadľuje priority EÚ

Naše rozpočtové priority sú veľmi jasné: zvýšenie konkurencieschopnosti, ochrana zraniteľných osôb, posilnenie obrany a bezpečnosti EÚ, stabilizácia nášho bezprostredného susedstva a zabezpečenie toho, aby náš rast bol inkluzívny a neohrozoval naše spoločnosti ani našu planétu.

Skupina PPE si uvedomuje svoju zodpovednosť voči občanom EÚ a svoju úlohu pri riadení zdrojov EÚ. Štruktúra a veľkosť rozpočtu EÚ predsa priamo ovplyvňujú život ľudí.

A preto sme presvedčení o tom, že prioritou každého rozpočtu EÚ sú vždy práve občania EÚ. Naše rozhodnutia o tom, ako sa majú využiť rozpočtové prostriedky, ovplyvňujú ich životy. Mimoriadnu zodpovednosť cítime najmä voči budúcim generáciám: musíme umožniť, aby sa Únia dokázala vysporiadať s novými skutočnosťami, s ktorými budú mladí ľudia konfrontovaní, a zároveň musíme mládež pripraviť na to, aby dokázala sebavedomo čeliť budúcnosti.

Sme pevne presvedčení o tom, že prostriedky EÚ by mali prinášať primeranú hodnotu a rozpočet by mal zohľadňovať priority EÚ, nie národné záujmy. Preto podporujeme systém vlastných zdrojov EÚ, aby sa obmedzili diskusie o podiele príspevkov členských štátov v Rade.

Okrem toho si myslíme, že rozpočet EÚ by sa mal využiť na obnovenie dôvery a na posilnenie dialógu s občanmi, ako aj na vytvorenie lepšej súčinnosti s národnými a regionálnymi parlamentmi.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy

iný relevantný obsah

No result