Nasze priotytety

Świat znajduje się w fazie głębokiej przemiany: cyfryzacji, globalizacji, migracji, rozwoju demograficznego czy też nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Zmiany te wpłynęły również na Europę, tak że projekt europejski jest kwestionowany zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz. Poprzeczka, którą będzie mierzona Unia Europejska, będzie jej zdolnością do sprostania powyższym wyzwaniom i poprawy codziennego życia ludzi. Dokonaliśmy niezwykłego postępu w kwestiach ważnych dla Europejczyków: zabezpieczenie granic, walka z terroryzmem, zwiększenie inwestycji i stworzenie nowych miejsc pracy. Musimy jednak pozostać ambitni - i tacy będziemy.

Stanowiska