Sprawy zagraniczne

Wykraczając poza granice Europy

Nasza grupa robocza ds. polityki zewnętrznej ma wpływ na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Grupa ta przygotowuje sprawozdania na temat sposobów wykorzystania funduszy europejskich i wspiera Parlament Europejski w podejmowaniu decyzji dotyczących umów międzynarodowych. Grupa przewodziła wysiłkom UE na rzecz zabezpieczenia zewnętrznych granic UE, aktywnie dążąc do utworzenia Europejskiej Unii Obrony i liberalizacji reżimu wizowego. Priorytetem są dla nas również Bałkany Zachodnie. Chcemy wprowadzić kraje tego regionu do UE, zachęcając je do przeprowadzenia reform, które zagwarantują praworządność, zwalczanie korupcji oraz niezależność  wymiaru sprawiedliwości.

Przewodniczący

Komisje w tej grupie roboczej

Bezpieczeństwo i Obrona

Utrzymanie stabilności w sąsiedztwie UE W praktyce podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony wspiera Komisję Spraw Zagranicznych w kwestiach zwi...

Handel Międzynarodowy

Polityka handlowa z sumieniem Traktat z Lizbony przyznaje Parlamentowi Europejskiemu (PE) decydującą rolę w określaniu polityki handlowej UE, prz...

Prawa Człowieka

Priorytetowe traktowanie praw człowieka w polityce W swojej działalności zewnętrznej  Unia Europejska angażuje się we wspieranie demokracji i&nbs...

Rozwój

Wpływ na pomoc rozwojową UE W praktyce komisja odpowiada za podejmowanie decyzji w sprawie budżetu na unijną pomoc rozwojową oraz monitorowanie prac Komisji Euro...

Sprawy Zagraniczne

Wzmacnianie stosunków z państwami trzecimi Komisja ściśle nadzoruje kwestie związane z prawami człowieka w państwach trzecich, wpływa na to, w jaki s...

Powiązane stanowisko

Sprawy zagraniczne

Related Position Papers

publikacje 10.03.2021

Relacje UE - Chiny – w kierunku sprawiedliwego i wzajemnego partnerstwa

„Aby mieć zasady, trzeba najpierw mieć odwagę” – chińskie przysłowi...

publikacje 02.10.2015

Zewnętrzny wymiar bezpieczeństwa energetycznego

CELE Naszym celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa zewnętrznych dostaw energii do Unii Eu...

publikacje 23.02.2015

Reakcja UE na kryzys na Ukrainie

Podczas przyspieszonych wyborów parlamentarnych w dniu 26 października br. naród ukraiński opowiedział się wyraźnie i zdec...

Kontakt