Pogled čez meje Evrope

Naša delovna skupina za zunanje zadeve vpliva na zunanjo in varnostno politiko Evropske unije. Pripravlja poročila o porabi evropskih sredstev in podpira Evropski parlament pri odločanju o mednarodnih sporazumih. Vodi prizadevanja EU za varovanje zunanjih meja EU ter se zavzema in si aktivno prizadeva za vzpostavitev evropske obrambne unije in liberalizacijo vizumskega režima. Prednost dajemo tudi državam Zahodnega Balkana. S spodbujanjem reform za zagotovitev pravne države, bojem proti korupciji in zagotavljanjem neodvisnega pravosodnega sistema jih želimo pripeljati pod okrilje EU.

Predsednik

Our position

Resnični svetovni vodja

Da bi prevzela vodilno vlogo pri vprašanjih zunanje politike, mora EU še naprej krepiti svojo sposobnost, da govori z enim samim glasom, vključno s premikanjem od soglasnega do večinskega odločanja o vprašanjih zunanjih zadev.

Trdno smo prepričani, da mora Evropa še naprej dejavno zagovarjati človekove pravice, demokracijo in temeljna načela EU. To velja za vso politiko EU, ki ima zunanjo razsežnost, kot so politika razvoja, migracij, varnosti, boja proti terorizmu, širitve in trgovska politika.

Evropa bi morala še naprej krepiti svojo varnost in se približati pravi obrambni uniji. Prav tako moramo dati prednost energetski varnosti v Evropi in preprečiti, da bi se energija uporabljala kot politično orodje.

Čezatlantsko partnerstvo, dolgoletni steber miru, ki je nastal po drugi svetovni vojni in temelji na skupnih vrednotah in interesih, se v kratkem času sooča z velikimi izzivi in ​​motnjami, medtem ko na dolgi rok njegovi temelji ostajajo močni. Sodelovanje med EU in ZDA, dvema isto mislečima partnerjema, ostaja ključnega pomena. Tako kot odprt in večstranski sistem svobodne in poštene trgovine.

Želimo, da se EU še naprej zavzema za izkoreninjenje skrajne revščine do leta 2030, pri čemer bo EU ostala vodilni svetovni ponudnik razvojne pomoči. EU mora dati prednost pomoči državam z dobrim vodenjem in spoštovanjem demokratičnih načel in človekovih pravic.

Svetovna trgovina in naložbe

Prizadevamo si za izgradnjo svetovnega trgovinskega sistema, ki bo čim bolj odprt in pošten; ki bi Evropi omogočil oblikovanje političnih povezav in ustvarjanje novih delovnih mest v svojih izvoznih dejavnostih.

Želimo si, da bi Evropa še naprej gradila svobodne in poštene trgovinske sporazume, ki zagotavljajo visoke evropske standarde na področjih, kot so zaščita potrošnikov, skrb za okolje, socialo in varstvo podatkov, kot so sporazumi s Kanado ali Japonsko, in sicer kot način za odpiranje trgov, spodbujanje rasti, zmanjševanje revščine in ustvarjanje novih priložnosti za Evropejce.

Zaščita naše soseske

EU mora še naprej graditi prilagojena partnerstva v evropski soseščini na podlagi "več za več", krepiti demokratične procese in pravno državo. Prav tako moramo pomagati stabilizirati te regije in jih približati Evropi, ob upoštevanju nenehnih prizadevanj Rusije, da destabilizira svoje sosede in ponovno vzpostavi svoj vpliv na države nekdanje Sovjetske zveze.

Širitev je bila ena od zgodb EU o uspehu. Še naprej moramo soditi vsako državo kandidatko po lastnih zaslugah, pri tem pa upoštevati polno spoštovanje københavnskih meril in integracijske zmogljivosti EU, ki se mora še okrepiti.

Stojimo za zavezami iz Soluna, zlasti v jugovzhodni Evropi, kjer želimo ustvariti prave predpogoje za širitev.