Urejanje zunanjih zadev
Starinski globus stoji na stebru
Committee Zunanje zadeve
5 rok tvori krog
Subcommittee Človekove pravice
Bližnji posnetek roke, ki drži orožje
Subcommittee Varnost in obramba
Burkina Faso, ženska z mobilnim telefonom
Committee Razvoj

Pogled čez meje Evrope

Naša delovna skupina za zunanjo politiko ima ključno vlogo pri oblikovanju zunanje in varnostne politike Evropske unije. Odgovorna je za pripravo poročil o porabi evropskih sredstev in pomaga Evropskemu parlamentu pri sprejemanju odločitev o mednarodnih sporazumih. Naša prizadevanja so znatno prispevala k uspehu EU pri varovanju njenih zunanjih meja. Še naprej ostajamo zavezani prizadevanjem za vzpostavitev evropske obrambne unije in liberalizacijo vizumskega režima.

Poleg teh prizadevanj je regija Zahodnega Balkana naša glavna prednostna naloga. Te države želimo vključiti v EU s spodbujanjem reform, ki krepijo pravno državo, se borijo proti korupciji in zagotavljajo neodvisen pravosodni sistem. Menimo, da so takšne reforme bistvene za oblikovanje stabilnih in cvetočih družb v regiji ter za spodbujanje trajnega miru in varnosti v Evropi kot celoti.

Predsednik

Our position

Resnični svetovni vodja

Da bi EU prevzela vodilno vlogo v svetu pri zunanjepolitičnih vprašanjih, mora okrepiti svojo sposobnost enotnega nastopanja. To vključuje tudi prehod s soglasnega odločanja na večinsko odločanje o zunanjih zadevah.

Menimo, da mora Evropa dejavno zagovarjati človekove pravice, demokracijo in temeljna načela EU v vseh svojih politikah, ki imajo zunanjo razsežnost, vključno z razvojem, migracijami, varnostjo, bojem proti terorizmu, širitvijo in trgovino.

Evropa mora še naprej krepiti svojo varnost in se zavzemati za pravo obrambno unijo. Prav tako moramo dati prednost energetski varnosti v Evropi in preprečiti, da bi se energija uporabljala kot politično orodje.

Čezatlantsko partnerstvo, dolgoletni steber miru po drugi svetovni vojni, ki temelji na skupnih vrednotah in interesih, se trenutno sooča s številnimi izzivi in motnjami. Kljub temu njegovi dolgoročni temelji ostajajo trdni, sodelovanje med EU in ZDA kot podobno mislečim partnerjem pa ostaja ključnega pomena – večstranski sistem proste in pravične trgovine.

Želimo, da EU nadaljuje svojo zavezanost izkoreninjenju skrajne revščine do leta 2030, pri čemer mora ostati vodilna svetovna donatorica razvojne pomoči. EU mora dati prednost pomoči državam z rezultati dobrega vodenja ter spoštovanjem demokratičnih načel in človekovih pravic.

Svetovna trgovina in naložbe

Naš cilj je vzpostaviti čim bolj odprt in pravičen svetovni trgovinski sistem, ki bi Evropi omogočil vzpostavljanje političnih povezav in ustvarjanje novih delovnih mest v izvozni industriji. EU mora še naprej sklepati sporazume o prosti in pravični trgovini, ki zagotavljajo visoke standarde na področjih, kot so zaščita potrošnikov, okolja, socialnega varstva in varstva podatkov. Takšna sporazuma že ima s Kanado in Japonsko, ki delujeta kot način za odpiranje trgov, spodbujanje rasti, zmanjševanje revščine in ustvarjanju novih priložnosti za Evropejce.

Zaščita naše soseske

EU mora še naprej vzpostavljati prilagojena partnerstva v evropski soseščini, ki temeljijo na načelu „več za več“, ter krepiti demokratične procese in pravno državo. Pomagati moramo stabilizirati te regije in jih približati Evropi. Hkrati se moramo upirati nenehnim poskusom Rusije, da destabilizira naše sosede in ponovno vzpostavi svoj vpliv na nekdanje sovjetske države.

Širitev je ena od uspešnih zgodb EU. Še naprej moramo vsako državo kandidatko ocenjevati glede na njene dosežke, obenem pa biti pozorni na polno spoštovanje københavnskih meril in integracijsko zmožnost EU, ki jo je treba še okrepiti. EU mora reformirati tudi notranje postopke odločanja, da bi se soočila z izzivi večje Unije in novimi geopolitičnimi izzivi.

Nenazadnje se držimo zavez iz Soluna, zlasti v jugovzhodni Evropi, kjer želimo ustvariti prave predpogoje za širitev. Z izvajanjem teh politik lahko EU postane vodilna svetovna sila na področju zunanje politike.

Related Position Papers

Objava picture
publications
Dodatne informacije
Objava picture
publications
Dodatne informacije
Skupina sprehajalcev pred sončnim zahodom
publications
Dodatne informacije
Objava picture
publications
Dodatne informacije
Objava picture
publications
Dodatne informacije