Európa határain túl

A Külügyi Munkacsoport hatással van az Európai Unió kül- és biztonságpolitikájára. Jelentéseket készít arról, hogyan költik el az európai alapokat, és támogatja az Európai Parlamentet a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos döntésekben. Vezeti a külső határok biztosítására irányuló uniós erőfeszítéseket, támogatja és előmozdítja az európai védelmi unió és a vízumliberalizáció létrehozását. A Nyugat-Balkán is a prioritásaink közé tartozik. Az Unió tagjává akarjuk őket tenni a jogállamiságot biztosító, a korrupció ellen küzdő és független igazságszolgáltatási rendszert biztosító reformok ösztönzésével.

Frakcióvezető

Our position

Egy igazi globális vezető

Ahhoz, hogy globális vezető szerepet vállaljon a külpolitikai kérdésekben, az EU-nak továbbra is képesnek kell lennie egyhangon megszólalni, ideértve a külügyi kérdésekről szóló egyhangú és többségi döntéshozatalt is.

Határozott meggyőződésünk, hogy Európának továbbra is aktívan támogatnia kell az emberi jogokat, a demokráciát és az EU alapelveit az összes olyan uniós külpolitikai ügyben, mint a fejlesztés, a migráció, a biztonság, a terrorizmus elleni küzdelem, a bővítés és a kereskedelem.

Európának továbbra is meg kell erősítenie biztonságát és egy igazi védelmi unió felé kell haladnia. Az energiabiztonságot Európában is kiemelten kell kezelnünk, és meg kell akadályoznunk, hogy az energiát politikai eszközként használjuk fel.

A transzatlanti partnerség, amely a közös értékeken és érdekeken alapuló második világháború utáni béke hosszú távú pillére, rövid távon jelentős kihívásokkal és zavarokkal néz szembe, de a hosszú távú alapok továbbra is erősek maradnak, és az EU és az Egyesült Államok, mint hasonló gondolkodású partnerek közötti együttműködés továbbra is döntő fontosságú marad. Ugyanúgy, mint a szabad és tisztességes kereskedelem nyílt és többoldalú rendszere.

Szeretnénk, ha az EU továbbra is elkötelezett maradna a rendkívüli szegénység 2030-ig történő felszámolása iránt, amivel az EU továbbra is a vezető globális fejlesztési segélyező maradna. Az EU-nak prioritásként kell kezelnie azokat az országokat, ahol megfelelnek a jó kormányzás elvének és tiszteletben tartják a demokratikus elveket és az emberi jogokat.

Globális kereskedelem és beruházások

Célunk egy olyan globális kereskedelmi rendszer kialakítása, amely a lehető legnyitottabb és legigazságosabb; amely lehetővé tenné Európa számára, hogy politikai kapcsolatokat építsen ki és új munkahelyeket teremtsen az exportáló iparágaiban.

Szeretnénk látni, hogy Európa továbbra is olyan szabad és tisztességes kereskedelmi megállapodásokat épít ki, amelyek megvédik magas európai színvonalat a fogyasztók, a környezetvédelem, a szociális és az adatvédelem területén, mint például ahogyan Kanadával vagy Japánnal nyitja meg a piacokat, ösztönzi a növekedés, enyhíti a szegénység és lehetőséget teremt az európaiak számára.

Szomszédságunk védelme

Az EU-nak tovább kell fejlesztenie a "többet a többért" elven alapuló partnerséget az európai szomszédságban a demokratikus folyamatok és a jogállamiság erősítésén érdekében. Segítenünk kell továbbá e régiók stabilizálásában és közelebb kell hozzuk őket Európához, ellenállva Oroszország folyamatos törekvéseinek, hogy destabilizálja szomszédjainkat, és visszaállítsa befolyását a volt szovjet országokban.

A bővítés az EU egyik sikertörténete. Továbbra is minden egyes tagjelölt országot a saját érdemei alapján kell megítélnünk, miközben figyelemmel vagyunk a koppenhágai kritériumok teljes tiszteletben tartására és az EU integrációs kapacitására, amit meg kell erősíteni.

Kiállunk a thesszaloniki kötelezettségvállalások mellett különösen Délkelet-Európában, ahol meg kívánjuk teremteni a bővítéshez szükséges megfelelő előfeltételeket.