Pogled izvan granica Europe

Naša Radna skupina za vanjske poslove usmjerava vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije. Ona priprema izvješća o tome kako se troše europska sredstva i podupire Europski parlament u odlukama o međunarodnim sporazumima. Imala je vodeću ulogu kada je riječ o naporima EU-a u osiguravanju vanjskih granica EU-a te je poticala i aktivno radila na stvaranju Europske obrambene unije i liberalizaciji viznog režima. Osim toga, zapadni Balkan jedan je od naših prioriteta. Želimo mu pomoći u pridruživanju EU-u poticanjem reformi kako bi se zajamčila vladavina prava, borba protiv korupcije i osigurao neovisan pravosudni sustav.

Predsjednik

Our position

Pravi svjetski lider

Da bi preuzela globalnu vodeću ulogu u pitanjima vanjske politike, EU mora nastaviti jačati svoju sposobnost da govori jednim glasom, uključujući pomak od jednoglasnog do većinskog odlučivanja o pitanjima vanjskih poslova.

Čvrsto vjerujemo da Europa mora nastaviti aktivno zagovarati ljudska prava, demokraciju i temeljna načela EU u svim politikama EU koje imaju vanjsku dimenziju, kao što su razvoj, migracije, sigurnost, protuterorizam, proširenje i trgovina.

Europa bi trebala nastaviti ojačati svoju sigurnost i krenuti prema istinskoj obrambenoj uniji. Također trebamo dati prioritet energetskoj sigurnosti u Europi i spriječiti korištenje energije kao političkog alata.

Transatlantsko partnerstvo, dugotrajni stup mira nakon Drugog svjetskog rata utemeljenog na zajedničkim vrijednostima i interesima, suočava se s velikim brojem izazova i prekida u kratkom roku, ali dugoročni temelji ostaju snažni, a suradnja između EU-a i SAD-a, kao istomišljenika, ostaje ključna. Kao i otvoreni i multilateralni sustav slobodne i poštene trgovine.

Želimo da EU nastavi svoje opredjeljenje za iskorjenjivanje krajnjeg siromaštva do 2030. godine, a da EU ostaje vodeći pružatelj globalne pomoći u razvoju. EU mora dati prioritet pomoći zemljama s rekordom dobrog upravljanja i poštivanja demokratskih načela i ljudskih prava.

Globalna trgovina i ulaganja

Cilj nam je izgraditi globalni trgovinski sustav koji je što je moguće otvoreniji i pravedniji; onaj koji bi Europi omogućio izgradnju političkih veza i stvaranje novih radnih mjesta u industrijama koje izvoze.

Želimo vidjeti da Europa nastavlja graditi slobodne i poštene trgovinske sporazume koji štite visoke standarde Europe na područjima zaštite potrošača, okoliša, socijalne zaštite i zaštite podataka, poput onih s Kanadom ili Japanom, kao način otvaranja tržišta, poticanja rasta i ublažavanja siromaštva te stvaranja prilika za Europljane.

Zaštita našeg susjedstva

EU mora nastaviti s izgradnjom partnerskih odnosa u europskom susjedstvu na temelju "više za više", jačanja demokratskih procesa i vladavine prava. Moramo također pomoći stabilizirati te regije i približiti ih Europi, odolijevajući kontinuiranim pokušajima Rusije da destabilizira naše susjede te vratimo svoj utjecaj nad bivšim sovjetskim zemljama.

Proširenje je jedna od priča o uspjehu Europske unije. Trebamo nastaviti prosuditi svaku zemlju kandidatkinju po vlastitim zaslugama, uz istodobno posvećivanje pozornosti punom poštivanju kriterija iz Kopenhagena i integracijskog kapaciteta EU-a, koje ona mora ojačati.

Pridružujemo se obećanjima iz Soluna, posebno u Jugoistočnoj Europi, gdje želimo stvoriti prave preduvjete za proširenje.