Με το βλέμμα πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης

Η ομάδα εργασίας μας για τις εξωτερικές πολιτικές διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αποφάσεις που σχετίζονται με τις διεθνείς συμφωνίες. Οι προσπάθειές μας έχουν συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία της ΕΕ όσον αφορά τη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της και παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων.

Εκτός από αυτές τις προσπάθειες, η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς. Στόχος μας είναι η ένταξη αυτών των χωρών στην ΕΕ, ενθαρρύνοντας τις μεταρρυθμίσεις που προάγουν το κράτος δικαίου, καταπολεμούν τη διαφθορά και εξασφαλίζουν ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα. Πιστεύουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι καίριας σημασίας για να δημιουργηθούν σταθερές και ευημερούσες κοινωνίες στην περιοχή και για να προωθηθεί η διαρκής ειρήνη και η ασφάλεια στην Ευρώπη στο σύνολό της.

Πρόεδρος

Our position

Μια πραγματική ηγέτιδα δύναμη στη διεθνή σκηνή

Για να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμια κλίμακα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την ικανότητά της να εκφράζεται με μία φωνή. Τούτο περιλαμβάνει τη μετάβαση από τη λήψη αποφάσεων με ομοφωνία στη λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων.

Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να υπερασπίζεται ενεργά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ σε όλες τις πολιτικές της που έχουν εξωτερική διάσταση, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πολιτικές ανάπτυξης, μετανάστευσης, ασφάλειας, καταπολέμησης της τρομοκρατίας, διεύρυνσης και εμπορίου.

Η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την ασφάλειά της και να κινείται προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής Αμυντικής Ένωσης. Πρέπει επίσης να δώσουμε προτεραιότητα στην ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και να αποτρέψουμε τη χρήση της ενέργειας ως πολιτικού εργαλείου.

Η διατλαντική εταιρική σχέση, ένας μακροχρόνιος πυλώνας ειρήνης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με βάση κοινές αξίες και συμφέροντα, αντιμετωπίζει σημαντικό αριθμό προκλήσεων και διαταραχών βραχυπρόθεσμα, αλλά οι μακροπρόθεσμες θεμελιώδεις αρχές παραμένουν ισχυρές και η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, ως εταίρων που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, παραμένει ζωτικής σημασίας — ένα πολυμερές σύστημα ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου.

Θέλουμε η ΕΕ, η οποία εξακολουθεί να είναι ο κορυφαίος φορέας παροχής αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως, να διατηρήσει τη δέσμευσή της για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας έως το 2030. Η ΕΕ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην παροχή βοήθειας σε χώρες με ιστορικό χρηστής διακυβέρνησης, σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παγκόσμιο εμπόριο και επενδύσεις

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός συστήματος παγκόσμιου εμπορίου, το οποίο θα είναι όσο το δυνατόν πιο ανοικτό και δίκαιο, το οποίο θα επιτρέπει στην Ευρώπη να αναπτύσσει πολιτικούς δεσμούς αλλά και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στις εξαγωγικές βιομηχανίες της. Η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να συνάπτει συμφωνίες ελεύθερων και δίκαιων εμπορικών συναλλαγών —όπως αυτές με τον Καναδά ή την Ιαπωνία— που διασφαλίζουν τα υψηλά πρότυπά της σε τομείς όπως η προστασία των καταναλωτών, του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και των δεδομένων, ως μέσο για το άνοιγμα των αγορών, την τόνωση της ανάπτυξης, την άμβλυνση της φτώχειας και τη δημιουργία ευκαιριών για τους Ευρωπαίους.

Προστασία της γειτονιάς μας

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει ειδικά προσαρμοσμένες εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής γειτονίας, με βάση την αρχή των «αναλογικών κερδών», ενισχύοντας τις δημοκρατικές διαδικασίες και το κράτος δικαίου. Πρέπει επίσης να συμβάλουμε στη σταθεροποίηση αυτών των περιοχών και να τις φέρνουμε πιο κοντά στην Ευρώπη, αντιστεκόμενοι παράλληλα στις συνεχείς προσπάθειες της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει τους γείτονές μας και να αποκαταστήσει την επιρροή της στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Η διεύρυνση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να κρίνουμε κάθε υποψήφια χώρα με βάση τις επιδόσεις της, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και στην ικανότητα ενσωμάτωσης της ΕΕ, η οποία πρέπει να ενισχυθεί. Η ΕΕ πρέπει επίσης να μεταρρυθμίσει τις εσωτερικές της διαδικασίες λήψης αποφάσεων ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας μεγαλύτερης Ένωσης και στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Εν κατακλείδι, παραμένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις της Θεσσαλονίκης, ιδίως όσον αφορά τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου θέλουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για διεύρυνση. Με την εφαρμογή αυτών των πολιτικών, η ΕΕ μπορεί να καταστεί πραγματική ηγέτιδα δύναμη παγκοσμίως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Στηρίζουμε τις δεσμεύσεις της Θεσσαλονίκης, ειδικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου θέλουμε να δημιουργήσουμε τις σωστές προϋποθέσεις για τη διεύρυνση.