Κοιτάζοντας πέρα των ευρωπαϊκών συνόρων

Η Ομάδα Εργασίας μας για τις Εξωτερικές Υποθέσεις επηρεάζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς των εξωτερικών υποθέσεων και της ασφάλειας. Ετοιμάζει εκθέσεις για το πώς δαπανώνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια και στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αποφάσεις του σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες. Έχει καθοδηγήσει τις προσπάθειες της ΕΕ για προστασία των εξωτερικών συνόρων της, πιέζοντας και μετέχοντας ενεργά για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και για την ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίου. Τα Δυτικά Βαλκάνια επίσης αποτελούν προτεραιότητα για μας. Θέλουμε να τα φέρουμε στο μονοπάτι της ΕΕ ενθαρρύνοντας τις μεταρρυθμίσεις, ώστε να παγιωθεί το κράτος δικαίου, να καταπολεμηθεί η διαφθορά και να εξασφαλιστεί η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία.

Πρόεδρος

Our position

Ένας πραγματικός παγκόσμιος ηγέτης

Η ΕΕ εάν θέλει να αποκτήσει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής,  θα πρέπει να συνεχίσει να  ενισχύει την ικανότητά της να μιλάει με μια φωνή, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από την ομόφωνη προς την πλειοψηφική λήψη αποφάσεων σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να υπερασπίζεται ενεργά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τις θεμελιώδεις αρχές της Ε.Ε. σε όλες τις πολιτικές της με εξωτερική διάσταση, όπως η ανάπτυξη, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατία, η διεύρυνση και το εμπόριο.

Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την ασφάλειά της και να προχωρήσει προς μια πραγματική Αμυντική Ένωση. Επίσης, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και να αποτρέψουμε  η ενέργεια να χρησιμοποιείται σαν πολιτικό εργαλείο.

Η διατλαντική εταιρική σχέση, ένας μακροχρόνιος πυλώνας ειρήνης μετά το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο που βασίζεται σε κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα, αντιμετωπίζει βραχυπρόθεσμα ένα σημαντικό αριθμό προκλήσεων και αναταραχών. Τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη στοιχεία παραμένουν όμως ισχυρά, και η συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, ως ομοϊδεάτες εταίροι, παραμένει κρίσιμη, όπως συμβαίνει και σε ένα ανοικτό και πολυμερές σύστημα ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου.

Θέλουμε η ΕΕ να συνεχίσει να δεσμεύεται για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας μέχρι το 2030, παραμένοντας παγκοσμίως ο κύριος πάροχος αναπτυξιακής βοήθειας. Προτεραιότητα της ΕΕ για βοήθεια πρέπει να αποτελούν χώρες με ιστορικό καλής διακυβέρνησης και σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παγκόσμιο εμπόριο και επενδύσεις

Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε ένα παγκόσμιο σύστημα εμπορίου που να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοικτό και δίκαιο, το οποίο θα επιτρέψει στην Ευρώπη να οικοδομήσει πολιτικές σχέσεις και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των εξαγωγών.

Θέλουμε να δούμε την Ευρώπη να συνεχίσει να αναπτύσσει ελεύθερες και δίκαιες εμπορικές συμφωνίες που θα διαφυλάσσουν τα υψηλά Ευρωπαϊκά πρότυπα στους τομείς της προστασίας των καταναλωτών, του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και των προσωπικών  δεδομένων, όπως εκείνες με τον Καναδά και την Ιαπωνία, που θα λειτουργήσουν σαν μέσο για να ανοίξουν οι αγορές, να ωθηθεί η ανάπτυξη, να εξαλειφθεί η φτώχεια και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους.

Προστατεύοντας την γειτονία μας

Η Ε.Ε. πρέπει να συνεχίσει την οικοδόμηση προσαρμοσμένων εταιρικών σχέσεων στην ευρωπαϊκή γειτονία που βασίζονται στην παροχή κινήτρων, ενισχύοντας τις δημοκρατικές διαδικασίες και το κράτος δικαίου. Πρέπει, επίσης, να βοηθήσουμε να σταθεροποιηθούν αυτές οι περιοχές και να αποκτήσουν πιο στενές σχέσεις με την Ευρώπη, αντικρούοντας τις συνεχείς προσπάθειες της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει τους γείτονές μας και να αποκαταστήσει την επιρροή της στις πρώην σοβιετικές χώρες.

Η διεύρυνση ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα  της Ευρώπης. Πρέπει να συνεχίσουμε να κρίνουμε την κάθε υποψήφια χώρα με βάση τα δικά της πλεονεκτήματα, προσέχοντας, παράλληλα,  εάν πληροί  όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και εάν η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να την εντάξει,  κάτι το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί.

Στηρίζουμε τις δεσμεύσεις της Θεσσαλονίκης, ειδικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου θέλουμε να δημιουργήσουμε τις σωστές προϋποθέσεις για τη διεύρυνση.