Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne

Ochrona praw w Europie i poza jej granicami

Przepisy dotyczące migracji i azylu również wchodzą w zakres kompetencji tej komisji. Grupa EPL domaga się sprawiedliwszego rozłożenia i podziału odpowiedzialności za osoby ubiegające się o azyl między państwami członkowskimi UE, wzywając Komisję Europejską do uzupełnienia istniejącego systemu wiążącym mechanizmem.

Komisja zajmuje się również kwestiami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności w erze cyfrowej oraz zarządzania wspólnotowymi granicami. Grupa EPL usilnie dąży do zapewnienia solidnej ochrony danych obywateli UE, a także wdrożenia zasad pewności prawa i zaufania do przedsiębiorstw, a jej ogólnym celem jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki UE. Wspierane przez Grupę EPL ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przywraca Europejczykom kontrolę nad ich danymi osobowymi.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Sprawy prawne & wewnętrzne

więcej na temat

Hungary
informacje 07.07.2021 - 9:11
news 07.07.2021 - 9:11
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Nikt nie powinien uczyć dzieci dyskryminacji

"Żaden rząd w UE nie może patrzeć bezczynnie na ciągłą dewastację praworządności przez rządy Polski i Węgier. Gdy praworz...

Poland
informacje 15.04.2021 - 10:57
news 15.04.2021 - 10:57
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Zbigniew Ziobro unika konfrontacji z faktami

,,Dziś Rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości potwierdził, że w Polsce są poważne problemy z prawor...

Media without choice
informacje 10.02.2021 - 15:10
news 10.02.2021 - 15:10
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Grupa EPL wzywa do debaty na temat wolności mediów w Polsce

Grupa EPL wystąpiła dziś z wnioskiem o pilną debatę, podczas najbliższej sesji plena...

Elections in Poland [nid:106829]
informacje 08.04.2020 - 12:24
news 08.04.2020 - 12:24
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE WYDARZENIE W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Rząd PiS wchodzi na niedemokratyczną ścieżkę

„Z wielkim zaniepokojeniem obserwujemy jak kierowana przez PiS koalicja zmienia kodeks wyborczy w...

Załaduj więcej +