Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne

Ochrona praw w Europie i poza jej granicami

Przepisy dotyczące migracji i azylu również wchodzą w zakres kompetencji tej komisji. Grupa EPL domaga się sprawiedliwszego rozłożenia i podziału odpowiedzialności za osoby ubiegające się o azyl między państwami członkowskimi UE, wzywając Komisję Europejską do uzupełnienia istniejącego systemu wiążącym mechanizmem.

Komisja zajmuje się również kwestiami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności w erze cyfrowej oraz zarządzania wspólnotowymi granicami. Grupa EPL usilnie dąży do zapewnienia solidnej ochrony danych obywateli UE, a także wdrożenia zasad pewności prawa i zaufania do przedsiębiorstw, a jej ogólnym celem jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki UE. Wspierane przez Grupę EPL ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przywraca Europejczykom kontrolę nad ich danymi osobowymi.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Sprawy prawne & wewnętrzne

więcej na temat

informacje 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Bezpieczniej na granicach zewnętrznych UE

"Ostatnie zamachy terrorystyczne oraz zjawisko tzw. zagranicznych bojowników pokazują, że obywatele UE m...

informacje 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
WYDARZENIE W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Rząd PiS kładzie kres praworządności

Przewodniczący Grupy EPL w Parlamencie Europejskim Manfred Weber oraz wiceprzewodniczący Grupy EPL ds. wewnętrznych i pr...

informacje 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Polska: nie ma wolności bez praworządności

“Musimy walczyć o interesy obywateli Europy. Nie dzielić ich na „dobrych” i &...

Elections in Poland [nid:106829]
informacje 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE WYDARZENIE W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Rząd PiS wchodzi na niedemokratyczną ścieżkę

„Z wielkim zaniepokojeniem obserwujemy jak kierowana przez PiS koalicja zmienia kodeks wyborczy w...

Załaduj więcej +