Europa zwalcza przemoc wobec kobiet

23.04.2024 11:31

Europa zwalcza przemoc wobec kobiet

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Zbliżenie na młodą kobietę wykonującą gest zatrzymania

"Żadna kobieta nie powinna obawiać się o swoje bezpieczeństwo, kiedy wraca do domu . Jestem niezmiernie dumna z naszej pracy nad stworzeniem pierwszego w historii prawa UE dotyczącego przemocy wobec kobiet" - powiedziała wiceprzewodnicząca Grupy EPL Frances Fitzgerald, która w imieniu Parlamentu Europejskiego wynegocjowała prawo dotyczące walki z przemocą wobec kobiet i przemocą domową.

Parlament będzie dziś debatował, a jutro zagłosuje nad zatwierdzeniem tego przełomowego aktu prawnego UE, mającego na celu zwalczanie tych ohydnych przestępstw.

"Dzięki tej ustawie zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku uczynienia Europy pierwszym kontynentem na świecie, który wyeliminuje przemoc wobec kobiet" - podkreśliła Fitzgerald, podkreślając znaczenie tego aktu prawnego.

"Chociaż ustawa ta nie odnosi się do wszystkiego, czego chciałby Parlament Europejski, podejmuje ona ważne kroki w celu zapobiegania, ochrony i ścigania tych przestępstw" - dodał Fitzgerald.

Nowe prawo stanowi pierwsze tego rodzaju porozumienie między instytucjami UE i obejmuje środki zapobiegania gwałtom, bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące cyberprzemocy oraz lepsze wsparcie dla ofiar. Po raz pierwszy przepisy kryminalizujące niektóre formy przemocy ze względu na płeć w Internecie i zapewniające lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości, ochrony i zapobiegania będą miały zastosowanie w całej UE.

"Teraz musimy dopilnować, aby wszystkie państwa członkowskie wdrożyły te nowe środki, uznały wykorzystywanie kobiet za przestępstwo i ścigały osoby odpowiedzialne" - podsumował Fitzgerald.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 177 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat