Zatrudnienie i Sprawy Socjalne

Poprawa zatrudnienia młodzieży, integracji i mobilności

Działania komisji obejmują między innymi politykę szkolenia zawodowego (w tym kwalifikacje zawodowe), swobodny przepływ pracowników i emerytów oraz zwalczanie dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy (z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć, która leży w gestii Komisji Praw Kobiet) .

W praktyce, komisja ta priorytetowo traktuje działania na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości młodzieży, wspierania integracyji na rynku pracy i promowania mobilności pracowników.

Poczyniliśmy w tym zakresie znaczące postępy. Walczyliśmy o zwiększenie funduszy europejskich na wszystkie założenia związane z młodzieżą, od zwalczania bezrobocia wśród młodych po programy młodzieżowe (takie jak „Youth Guarantee” i program Erasmus+).

Uważamy, że inwestycje w edukację i naukę przez całe życie są zasadniczym priorytetem, jeśli chcemy zaoferować młodym Europejczykom lepsze perspektywy i zbudować bardziej dynamiczną, innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę aktywnie działając na rzecz osiągnięcia tych celów.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

więcej na temat

informacje 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Zadbajmy o przyszłość młodych Europejczyków

Po angielsku mówią tak dobrze jak po polsku, podczas studiów sporo zdążyli się nauczyć, mają mn&oa...