Transport i Turystyka

Więcej inwestycji, mniej zanieczyszczeń

W swojej istocie komisja ta jest odpowiedzialna za tworzenie wspólnej europejskiej polityki w zakresie transportu kolejowego, drogowego, śródlądowego, morskiego i lotniczego. Jej wpływ może sięgać od ustanawiania wspólnych zasad dotyczących transportu w ramach Unii Europejskiej po rozwój infrastruktury sieci transeuropejskich. Komisja ta zajmuje się też usługami pocztowymi i turystyką.

Będziemy nadal wymagać ściślejszego monitorowania i kontroli, aby zapewnić bezpieczniejszą mobilność dla wszystkich środków transportu. Wspieramy również bardziej ekologiczny transport, który powoduje mniejsze zanieczyszczenie i globalne ocieplenie. Bardziej przyjazny środowisku transport wymaga inwestycji w nowoczesne technologie i promowanie standardów ogólnounijnych.

Osiągnęliśmy wiele. W 2011 roku przyjęliśmy ważne środki w Europejskim programie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym obowiązkowe systemy przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa w samochodach. W ramach naszej inicjatywy DiscoverEU bezpłatny bilet kolejowy już 15 000 młodych ludzi, którzy ukończyli 18 lat, aby umożliwić im odkrywanie naszego kontynentu. Dzięki naszym staraniom nowe zasady wspierają pasażerów, którzy napotykają opóźnienia, umożliwiając im uzyskanie rekompensaty.

Ale to jeszcze za mało. Grupa EPL wspiera wszystkie projekty UE mające na celu zapewnienie inteligentniejszego i wzajemnie powiązanego transportu, w tym sieci transeuropejskiej (TEN-T), która finansuje projekty drogowe, kolejowe, morskie, śródlądowe i lotnicze w każdym państwie członkowskim UE.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

więcej na temat

No result