committee

Rozwój Regionalny

Promowanie spójności i rozwoju gospodarczego

Komisja jest również odpowiedzialna za ocenę wpływu innych polityk UE na spójność gospodarczą i społeczną w celu zapewnienia skutecznego i wydajnego inwestowania środków publicznych oraz za koordynację instrumentów strukturalnych UE.

Grupa EPL popiera politykę spójności jako politykę strukturalną promującą wzrost i rozwój gospodarczy we wszystkich regionach UE oraz jako kluczowy instrument UE służący inwestycjom w realną gospodarkę. Jest ona wyrazem europejskiej solidarności, zmniejszając różnice gospodarcze, społeczne i terytorialne. Jest to również polityka prawdziwego i wspólnego europejskiego interesu własnego, mająca na celu zapewnienie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego we wszystkich regionach Europy.

Odegraliśmy wiodącą rolę w projektowaniu polityki spójności na lata 2014-2020. Zdecydowanie wspiera ona koncentrację tematyczną, dzięki której inwestycje koncentrują się na konkretnych celach i priorytetach, które odpowiadają wskaźnikom wydajności i celom określonym specjalnie dla danego tematu, czyniąc politykę spójności polityką zorientowaną na wyniki.

Mężczyzna w czapce budowlanej i kamizelce wpatruje się w instrument geodezyjny

Recent activities

więcej na temat