committee

Dezvoltare regională

Promovarea coeziunii și a dezvoltării economice

Responsabilitatea comisiei este de a evalua impactul politicilor UE asupra coeziunii economice și sociale, pentru a asigura investirea eficace și eficientă a fondurilor publice. De asemenea, este responsabilă de coordonarea instrumentelor structurale ale UE.

Grupul PPE susține o politică de coeziune ca politică structurală pentru promovarea creșterii și a dezvoltării economice în toate regiunile UE și ca instrument esențial al UE pentru investiții în economia reală. Aceasta este expresia solidarității europene, prin care sunt reduse discrepanțele economice, sociale și teritoriale. Ea reprezintă, de asemenea, o adevărată politică comună în serviciul interesului european pentru asigurarea locurilor de muncă și a creșterii în toate regiunile Europei.

Punerea în aplicare corespunzătoare a politicii de coeziune ar trebui să rămână o prioritate a Grupului PPE și este posibil ca înainte de încheierea mandatului să avem la dispoziție un raport general privind procesul de implementare.

Grupul PPE a jucat un rol important în regulamentele privind politica de coeziune pentru perioada 2021-2027, printre care se numără Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) pentru toate fondurile în cauză, Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională – Fondul de coeziune (FEDR-FC), Regulamentul privind cooperarea teritorială europeană (CTE) și Regulamentul privind Fondul pentru o tranziție justă (FTJ). Împreună cu politica de coeziune care acoperă o parte din Fondul social european Plus, aceste regulamente dedică o sumă în valoare de 392 miliarde EUR pentru proiecte de antreprenoriat inteligent, TIC, energie și infrastructură de mobilitate.

În plus, există regulamente pentru situațiile de urgență, care permit utilizarea fondurilor existente din cadrul politicii de coeziune. Două regulamente privind Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII, CRII+), unul privind REACT-EU din 2020, și altele trei privind asistența acordată refugiaților din Ucraina (CARE, CARE+, FAST-CARE) din 2022.

Grupul PPE sprijină ferm concentrarea tematică, în cadrul căreia investițiile sunt focalizate asupra unor obiective și priorități specifice care corespund țintelor și indicatorilor de performanță specifici stabiliți pentru tema respectivă, astfel încât politica de coeziune să fie orientată spre performanță.

Pentru următorul mandat, noile regulamente privind politica de coeziune după 2027 (și/sau orice modificare a celor pentru perioada 2021-2027) fac referire la sute de miliarde de euro din programele de investiții ale UE. Grupul PPE subliniază atât necesitatea lor, cât și capacitatea noastră de a le trata în mod corespunzător.

Un bărbat cu pălărie și vestă de construcții privește fix într-un instrument de topografie

Recent activities

Conținut conex