committee

Dezvoltare regională

Promovarea coeziunii și a dezvoltării economice

Comitetul este, de asemenea, responsabil de evaluarea impactului altor politici ale UE asupra coeziunii economice și sociale, pentru a se asigura că banii publici sunt investiți în mod eficient și eficace, precum și de coordonarea instrumentelor structurale ale UE.

Grupul PPE susține o politică de coeziune ca politică structurală pentru promovarea creșterii și dezvoltării economice în toate regiunile UE și ca instrument cheie al UE pentru investiții în economia reală. Aceasta este o expresie a solidarității europene, reducând disparitățile economice, sociale și teritoriale. Este, de asemenea, o politică de interes propriu european autentic și comun pentru asigurarea locurilor de muncă și a creșterii economice în toate regiunile Europei.

Am jucat un rol principal în elaborarea politicii de coeziune 2014-2020. Aceasta susține cu tărie concentrarea tematică, prin care investițiile se concentrează asupra unor obiective și priorități specifice care corespund unor indicatori de performanță și unor ținte stabilite în mod specific pentru tema respectivă, ceea ce face din politica de coeziune o politică orientată spre performanță.

Un bărbat cu pălărie și vestă de construcții privește fix într-un instrument de topografie

Recent activities

Conținut conex