committee

Żvilupp Reġjonali

Promozzjoni tal-koeżjoni u tal-iżvilupp ekonomiku

Ir-responsabbiltà tal-kumitat hija li jivvaluta l-impatt tal-politika tal-UE fuq il-koeżjoni ekonomika u soċjali biex jiżgura l-investiment effettiv u effiċjenti tal-fondi pubbliċi. Huwa responsabbli wkoll għall-koordinament tal-istrumenti strutturali tal-UE.

Il-Grupp PPE jappoġġja politika ta’ koeżjoni bħala politika strutturali għall-promozzjoni tat-tkabbir u tal-iżvilupp ekonomiku madwar ir-reġjuni kollha tal-UE, u bħala għodda ewlenija tal-UE għall-investiment fl-ekonomija reali. Hija espressjoni tas-solidarjetà Ewropea, li tnaqqas l-inugwaljanzi ekonomiċi, soċjali u territorjali. Hija wkoll politika ta’ interess proprju ġenwin u reali Ewropew, għall-iżgurar ta’ impjiegi u t-tkabbir madwar ir-reġjuni kollha tal-UE.

L-implimentazzjoni xierqa tal-politika ta’ koeżjoni għandha tibqa’ prijorità tal-Grupp PPE, u jaf ikollna rapport ta’ implimentazzjoni ġenerali dwar dan qabel ma tintemm il-leġiżlatura.

Il-Grupp PPE kellu rwol ewlieni fir-regolamenti tal-politika ta’ koeżjoni għall-2021-2027, li jinkludi r-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni (RDK) għall-fondi kollha kkonċernati, ir-Regolament dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali – il-Fond ta’ Koeżjoni (FEŻR-FK), ir-Regolament dwar il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (KTE), u r-Regolament dwar il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF). Flimkien mal-politika ta’ koeżjoni li tkopri parti mill-Fond Soċjali Ewropew Plus, dawn ir-regolamenti għandhom valur ta’ EUR 392 biljun fi proġetti ta’ infrastruttura ta’ intraprenditorija intelliġenti, ICT, enerġija u mobbiltà.

Barra minn hekk, hemm regolamenti li jirrispondu għall-emerġenzi, li jippermettu li l-finanzjament eżistenti tal-politika ta’ koeżjoni jintuża bħala rispons. Żewġ regolamenti dwar l-Inizjattiva ta’ Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus (CRII, CRII +) u wieħed dwar REACT-EU tal-2020, kif ukoll tlieta dwar l-assistenza lir-refuġjati mill-Ukrajna (CARE, CARE +, FAST-CARE) tal-2022.

Il-Grupp PPE jappoġġja bil-qawwa l-konċentrazzjoni tematika, li tiffoka l-investimenti fuq objettivi u prijoritajiet speċifiċi li jikkorrispondu għal indikaturi u għal miri tal-prestazzjoni stabbiliti speċifikament għal dik it-tema, u b’hekk il-politika ta’ koeżjoni hija waħda orjenata lejn il-prestazzjoni.

Għall-mandat li jmiss, ir-regolamenti l-ġodda tal-politika ta’ koeżjoni ta’ wara l-2027 (u/jew kwalunkwe bidla fl-2021-2027) jittrattaw litteralment mijiet ta’ biljuni ta’ euro ta’ programmi ta’ investiment tal-UE. Il-grupp PPE jenfasizza kemm il-ħtieġa tagħhom kif ukoll il-kapaċità tagħna li nittrattawhom kif suppost.

A man in a construction hat and vest stares into a surveying instrument