committee

Regionalni razvoj

Spodbujanje kohezije in gospodarskega razvoja

Odbor je odgovoren tudi za ocenjevanje vpliva drugih politik EU na ekonomsko in socialno kohezijo, da se zagotovi učinkovito in uspešno vlaganje javnih sredstev, ter za usklajevanje strukturnih instrumentov EU.

Skupina EPP podpira kohezijsko politiko kot strukturno politiko za spodbujanje rasti in gospodarskega razvoja v vseh regijah EU ter kot ključni instrument EU za naložbe v realno gospodarstvo. Je izraz evropske solidarnosti, saj zmanjšuje gospodarske, socialne in ozemeljske razlike. Je tudi politika resničnega in skupnega evropskega interesa za zagotavljanje delovnih mest in rasti v vseh evropskih regijah.

Imeli smo vodilno vlogo pri oblikovanju kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Močno podpira tematsko osredotočenost, s katero se naložbe osredotočajo na posebne cilje in prednostne naloge, ki ustrezajo kazalnikom uspešnosti in ciljem, posebej določenim za to temo, zaradi česar je kohezijska politika usmerjena v uspešnost.

Moški v gradbeniški kapi in telovniku gleda v geodetski instrument.

Recent activities

Ostali povezani dokumenti