committee

Aluekehitys

Yhteenkuuluvuuden ja talouskehityksen vahvistaminen

Valiokunnan tehtävänä on arvioida EU-politiikkojen vaikutusta taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, jotta varmistetaan julkisten varojen tehokas ja tuloksellinen investointi. Se vastaa myös EU:n rakennepolitiikan välineiden koordinoimisesta.

EPP-ryhmä kannattaa koheesiopolitiikkaa rakennepolitiikkana kasvun ja talouskehityksen edistämiseksi kaikilla EU:n alueilla sekä EU:n keskeisenä välineenä investointien ohjaamiseksi reaalitalouteen. Koheesiopolitiikka ilmentää eurooppalaista yhteisvastuuta ja kaventaa taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja. Sillä edistetään myös EU:n aidosti yhteistä etua eli turvataan työpaikat ja kasvu kaikkialla Euroopassa mitään aluetta unohtamatta.

Koheesiopolitiikan asianmukaisen täytäntöönpanon olisi pysyttävä EPP-ryhmän prioriteettina, ja sitä koskeva yleinen täytäntöönpanoraporttimme saattaa olla valmis ennen kauden loppua.

EPP-ryhmä oli pääosassa vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikkaa koskevien asetusten luomisessa, joihin sisältyy yhteisiä säännöksiä koskeva asetus kaikille asianomaisille rahastoille, Euroopan aluekehitysrahastoa ja koheesiorahastoa koskeva asetus, Euroopan alueellista yhteistyötä koskeva asetus sekä asetus oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta. Nämä asetukset sekä koheesiopolitiikan kattama osuus Euroopan sosiaalirahasto plussasta ohjaavat varoja 392 miljardin euron edestä älykkään yrittäjyyden, ICT-alan, energian ja liikkuvuuden infrastruktuurin hankkeisiin.

Lisäksi on luotu säännöksiä hätätilanteisiin reagoimista varten olemassa olevan koheesiopoliittisen rahoituksen käytön mahdollistamiseksi: kaksi koronavirusinvestointialoitetta (CRII, CRII+) ja REACT-EU -väline vuonna 2020, sekä kolme tukitoimea Ukrainan pakolaisten auttamiseksi (CARE, CARE+, FAST-CARE) vuonna 2022.

EPP-ryhmä tukee voimakkaasti temaattista keskittämistä eli investointien kohdistamista erityisiin tavoitteisiin ja prioriteetteihin, jotka vastaavat kyseisen teeman tulosindikaattoreita ja -tavoitteita. Koheesiopolitiikka on siten tulosperustaista politiikkaa.

Seuraavalla kaudella uudet vuoden 2027 jälkeistä koheesiopolitiikkaa koskevat asetukset (ja/tai kauden 2021–2027 asetuksiin tehdyt muutokset) ohjaavat varoja EU:n investointiohjelmiin kirjaimellisesti satojen miljardien eurojen edestä. EPP-ryhmä korostaa niiden välttämättömyyttä ja valmiuksiamme käsitellä niitä asianmukaisesti.

Rakennusmies, jolla on rakennusalan hattu ja liivit, tuijottaa maanmittauslaitteeseen -

Muu asiaa liittyvä sisältö