committee

Regionalni razvoj

Promicanje kohezije i gospodarskog razvoja

Odbor se također bavi procjenom učinka drugih politika EU-a na ekonomsku i socijalnu koheziju kako bi se osiguralo da se javni novac ulaže korisno i učinkovito, a koordinira i upotrebu strukturalnih instrumenata EU-a.

Klub zastupnika EPP-a podupire kohezijsku politiku koja je strukturalne naravi i kojom se potiče rast i gospodarski razvoj svih regija EU-a te predstavlja ključni instrument EU-a za ulaganja u realno gospodarstvo. Kohezijska politika izraz je europske solidarnosti kojom se smanjuju ekonomske, socijalne i teritorijalne nejednakosti. Kao politika, ona također proizlazi iz stvarnog i zajedničkog interesa Europe da radna mjesta i rast osigura za sve svoje regije.

Naš klub imao je vodeću ulogu u izradi kohezijske politike za razdoblje od 2014. – 2020. U njoj su jasno istaknuta tematska područja, u okviru kojih su ulaganja usredotočena na konkretne ciljeve i prioritete, za koje postoje odgovarajući pokazatelji uspješnosti i ciljevi posebno utvrđeni po području, što kohezijsku politiku čini usmjerenom ka rezultatima.