committee

Regionális fejlesztés

A kohézió és a gazdasági fejlődés ösztönzése

A bizottság feladata, hogy a közpénzek hatékony és eredményes beruházásának biztosítása érdekében felmérje az uniós szakpolitikák gazdasági és társadalmi kohézióra gyakorolt hatását. Felelős továbbá az uniós strukturális eszközök koordinálásáért is.

Az EPP képviselőcsoport olyan kohéziós politikát támogat, amely a növekedést és a gazdasági fejlődést az EU valamennyi régiójában előmozdító strukturális szakpolitikaként, valamint a reálgazdaságba irányuló beruházások egyik kulcsfontosságú uniós eszközeként működik. A kohéziós politika az európai szolidaritás egyik megnyilvánulása, amely csökkenti a gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségeket. Ezen túlmenően valódi és közös európai érdeket szolgál azáltal, hogy célja a foglalkoztatás és növekedés fenntartása Európa valamennyi régiójában.

A kohéziós politika megfelelő végrehajtásának továbbra is az EPP képviselőcsoport prioritásai közé kell tartoznia, és terveink között szerepel, hogy erről a ciklus vége előtt általános végrehajtási jelentést készítsünk.

Az EPP képviselőcsoport vezető szerepet töltött be a 2021–2027-es időszakra vonatkozó kohéziós politikai rendeletek kialakításában, amelyek magukban foglalják az összes érintett alapra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendeletet (CPR), az Európai Regionális Fejlesztési Alapról – Kohéziós Alapról (ERFA-KA) szóló rendeletet, az európai területi együttműködésről (ETE) szóló rendeletet és az Igazságos Átmenet Alapról (IÁA) szóló rendeletet. Az Európai Szociális Alap Plusz egy részét lefedő kohéziós politikával együtt az e rendeletek hatálya alá tartozó pénzeszközök értéke 392 milliárd eurót tesz ki, melyet intelligens vállalkozói készségekre, IKT-ra, energetikára és mobilitási infrastruktúrára irányuló projektekre használnak fel.

Emellett léteznek a vészhelyzetekre reagáló rendeletek, amelyek lehetővé teszik a kohéziós politika meglévő forrásainak reagálásra való felhasználását. Idetartozik két rendelet a koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezésről (CRII, CRII+) és egy a REACT-EU-ról 2020-ból, valamint három 2022-es rendelet az Ukrajnából érkező menekülteknek nyújtott támogatásról (CARE, CARE+, FAST-CARE).

Az EPP képviselőcsoport határozottan támogatja a tematikus koncentrációt, ez pedig teljesítményorientált kohéziós politikát eredményez annak jóvoltából, hogy a beruházásokat olyan konkrét célkitűzésekre és prioritásokra összpontosítja, amelyek megfelelnek a kifejezetten az adott témához rendelt teljesítménymutatóknak és céloknak.

A következő mandátumidőszakban a 2027 utáni időszakra vonatkozó új kohéziós politikai rendeletek (és/vagy a 2021–2027-es rendeletek bármely módosítása) szó szerint több száz milliárd euró értékű uniós beruházási programmal foglalkoznak. Az EPP képviselőcsoport hangsúlyozza mind a szükségességüket, mind pedig a megfelelő kezelésükre való képességünket.

Egy férfi építőipari sapkában és mellényben egy földmérő műszerbe bámul...

Más kapcsolódó tartalmak

1 / 1