committee

Regionale ontwikkeling

Cohesie en economische ontwikkeling bevorderen

De Commissie regionale ontwikkeling is ook bevoegd voor de beoordeling van de impact van andere EU-beleidsmaatregelen op de economische en sociale samenhang om ervoor te zorgen dat deze begrotingsmiddelen doeltreffend worden geïnvesteerd, alsook voor de coördinatie van de structuurinstrumenten van de EU.

De EVP-Fractie steunt het cohesiebeleid als een structuurbeleid ter bevordering van groei en economische ontwikkeling in alle regio's van de EU en als een belangrijk EU-instrument voor investeringen in de reële economie. Dit beleid is een uiting van Europese solidariteit en draagt bij aan het wegwerken van economische, sociale en territoriale ongelijkheden. Het is ook een beleid van echt en gemeenschappelijk Europees belang om werkgelegenheid en groei in alle regio's van Europa te waarborgen.

Wij hebben een leidende rol gespeeld bij de vormgeving van het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020. Het ondersteunt een thematische concentratie waarbij investeringen gericht zijn op specifieke doelstellingen en prioriteiten die beantwoorden aan de prestatie-indicatoren en doelen die specifiek voor dat thema zijn vastgesteld, wat van het cohesiebeleid een echt resultaatgericht beleid maakt.

Recent activities

Andere gerelateerde inhoud