committee

Regionale ontwikkeling

Cohesie en economische ontwikkeling bevorderen

Het is de verantwoordelijkheid van de commissie om de invloed van het EU-beleid op de economische en sociale cohesie te beoordelen om ervoor te zorgen dat overheidsmiddelen doeltreffend en efficiënt worden geïnvesteerd. Deze commissie is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de structuurinstrumenten van de EU.

De EVP-Fractie pleit voor het cohesiebeleid als een structuurbeleid ter bevordering van groei en economische ontwikkeling in alle regio’s van de EU en als een belangrijk EU-instrument voor investeringen in de reële economie. Dit beleid is een uiting van Europese solidariteit en draagt bij aan het wegwerken van economische, sociale en territoriale ongelijkheden. Het is ook een beleid van echt en gemeenschappelijk Europees eigenbelang om werkgelegenheid en groei in alle regio’s van Europa te waarborgen.

De juiste uitvoering van het cohesiebeleid moet een prioriteit van de EVP-Fractie blijven en mogelijk stellen we vóór het einde van het mandaat daarover een algemeen uitvoeringsverslag op.

De EVP-Fractie speelde een leidende rol bij de verordeningen in het cohesiebeleid voor 2021-2027, waaronder de verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening) voor alle betrokken fondsen, de verordening betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling — het Cohesiefonds (EFRO-CF), de verordening betreffende Europese territoriale samenwerking (ETS) en de verordening betreffende het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF). Samen met het cohesiebeleid dat een deel van het Europees Sociaal Fonds+ bestrijkt, zijn deze verordeningen 392 miljard euro waard voor projecten op het gebied van slim ondernemerschap, ICT, energie en mobiliteitsinfrastructuur.

Daarnaast zijn er verordeningen voor noodsituaties, waarmee de bestaande financiering van het cohesiebeleid kan worden gebruikt: twee verordeningen over het investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII, CRII+), één over React-EU van 2020 en drie over bijstand aan vluchtelingen uit Oekraïne (CARE, CARE+, FAST-CARE) van 2022.

De EVP-Fractie ondersteunt een thematische concentratie waarbij investeringen gericht zijn op specifieke doelstellingen en prioriteiten die overeenkomen met prestatie-indicatoren en doelen die specifiek voor dat thema zijn vastgesteld, wat van het cohesiebeleid een prestatiegericht beleid maakt.

Voor het volgende mandaat hebben de nieuwe verordeningen voor het cohesiebeleid na 2027 (en/of elke wijziging van de verordeningen voor de periode 2021-2027) betrekking op honderden miljarden euro’s aan EU-investeringsprogramma’s. De EVP-Fractie benadrukt zowel de noodzaak als het vermogen om er op de juiste manier mee om te gaan.

Een man met een bouwpet en vest staart in een landmeetinstrument

Andere gerelateerde inhoud