committee

Regionale ontwikkeling

Cohesie en economische ontwikkeling bevorderen

De commissie is ook verantwoordelijk voor het beoordelen van het effect van ander EU-beleid op economische en sociale cohesie om ervoor te zorgen dat overheidsgeld effectief en efficiënt wordt geïnvesteerd, en voor het coördineren van structurele instrumenten van de EU.

De EVP-Fractie steunt een cohesiebeleid als een structureel beleid voor het bevorderen van groei en economische ontwikkeling in alle EU-regio's en als een belangrijk EU-instrument voor investeringen in de reële economie. Het is een uitdrukking van Europese solidariteit, die economische, sociale en territoriale ongelijkheden vermindert. Het is ook een beleid van echt en gemeenschappelijk Europees eigenbelang om banen en groei in alle Europese regio's veilig te stellen.

We hebben een leidende rol gespeeld bij het ontwerp van het cohesiebeleid 2014-2020. Het is een groot voorstander van thematische concentratie, waarbij investeringen worden gericht op specifieke doelstellingen en prioriteiten die overeenkomen met prestatie-indicatoren en streefdoelen die specifiek voor dat thema zijn vastgesteld, waardoor het cohesiebeleid een prestatiegericht beleid wordt.

Een man met een bouwpet en vest staart in een landmeetinstrument

Recent activities

Andere gerelateerde inhoud