committee

Rolnictwo i Rozwój Wsi

Wspieranie rolników i ochrona bezpieczeństwa żywnościowego

Oprócz prac legislacyjnych komisja monitoruje również wdrażanie WPR i inne ważne kwestie, takie jak bezpieczeństwo żywnościowe, w ścisłej współpracy z Komisją i Radą oraz innymi instytucjami UE i zainteresowanymi stronami.

Grupa EPL walczy o silniejszą politykę rolną UE z odpowiednim finansowaniem oraz nowymi zrównoważonymi i skutecznymi metodami ochrony lokalnej produkcji żywności w europejskich gospodarstwach rodzinnych i wspierania młodych rolników w celu zapewnienia przyszłości europejskiej produkcji żywności.

Wsparliśmy również 600 000 pszczelarzy w UE, wzywając do podjęcia działań mających na celu powstrzymanie fałszowania miodu oraz do przyjęcia jasnego i opartego na nauce podejścia do zarządzania zezwoleniami na różne chemikalia, które mogą mieć wpływ na zdrowie pszczół.

Mężczyzna na polu pszenicy stoi przed traktorem

więcej na temat