Uproszczenie przepisów dotyczących rolnictwa to zwycięstwo rolników

24.04.2024 17:26

Uproszczenie przepisów dotyczących rolnictwa to zwycięstwo rolników

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
rolnik

Grupa EPL z zadowoleniem przyjmuje uproszczenie i złagodzenie zasad Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) UE, które zostały dziś przyjęte przez Parlament Europejski.

"Wynik głosowania jest zwycięstwem europejskich rolników i naszego bezpieczeństwa żywnościowego" - powiedział eurodeputowany Norbert Lins, przewodniczący parlamentarnej Komisji Rolnictwa.

"Ponieważ rolnicy nie będą już musieli przeznaczać minimalnej części swoich gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne, wynik ten zmniejszy obciążenie ekonomiczne gospodarstw rolnych, a także poprawi naszą europejską produkcję" - mówi Lins. "Dla małych gospodarstw sprawiedliwe jest zwolnienie z kontroli i kar w ramach systemu warunkowości", dodaje.

"Grupa EPL stoi po stronie europejskich rolników i społeczności wiejskich. Zdecydowanie opowiadaliśmy się za złagodzeniem zasad warunkowości WPR i usunięciem niepotrzebnych obciążeń biurokratycznych i od wielu lat wzywamy do większego uproszczenia i elastyczności dla rolników" - mówi eurodeputowany Herbert Dorfmann, rzecznik Grupy EPL ds. rolnictwa

Dorfmann podkreśla, że dzisiejsza decyzja zmniejszy również centralizm, dając państwom członkowskim większą elastyczność w decydowaniu, które gleby należy chronić i w jakim sezonie. Każdy kraj może również zdecydować o zastąpieniu płodozmianu dywersyfikacją upraw.

"Grupa EPL konsekwentnie sprzeciwiała się niezwykle surowemu systemowi warunkowości wprowadzonemu w WPR 2023-27. Decyzja ta pokazuje, że pod naszym przywództwem UE może poprawić swoje bezpieczeństwo żywnościowe i zdolność rolników do uzyskiwania przyzwoitych dochodów" - podkreślają Lins i Dorfmann.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 177 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat