committee

Regioninė plėtra

Sanglaudos ir ekonominės plėtros skatinimas

Be to, komitetas yra atsakingas už kitų ES politikos poveikio ekonominei ir socialinei sanglaudai vertinimą, kad galėtų užtikrinti, jog viešąsias lėšas investuoja veiksmingai ir efektyviai, taip pat už ES struktūrinių priemonių koordinavimą.

ELP frakcija remia sanglaudos politiką, kaip struktūrinę politiką, skirtą skatinti augimą ir ekonominę plėtrą visuose ES regionuose, ir kaip pagrindinę ES investavimo į realiąją ekonomiką priemonę. Šia politika išreiškiamas Europos solidarumas, mažinant ekonominius, socialinius ir teritorinius skirtumus. Be to, ja atskleidžiamas tikras ir bendras Europos vidinis interesas užtikrinti darbo vietų kūrimą ir augimą visuose Europos regionuose.

Mums teko vadovaujantis vaidmuo kuriant 2014–2020 m. sanglaudos politiką. Ji tvirtai remia paramos telkimą pagal temas, kai investicijos skiriamos pagal konkrečius tikslus ir prioritetus, atitinkančius kuriai nors temai konkrečiai nustatytus veiksmingumo rodiklius ir tikslus, paverčiant sanglaudos politiką į rezultatus orientuotą politiką.

Recent activities

Kitas susijęs turinys