Susigrąžinkite Putino pavogtus vaikus

13.03.2024 10:57

Susigrąžinkite Putino pavogtus vaikus

Svarbus pranešimas
Šis dokumentas buvo išverstas automatiškai.
Rodyti originalią versiją
Ukrainos vaikai

ELP frakcija ragina ES institucijas ir valstybes nares padaryti viską, kad būtų sugrąžinti Ukrainos vaikai, kuriuos V. Putino pakalikai pagrobė arba privertė išvykti iš Ukrainos į Rusiją. ES taip pat turėtų padėti apgyvendinti ir reabilituoti grįžusius vaikus.

"Mažiausiai 20 000 ukrainiečių vaikų buvo prievarta išvežti į Rusiją arba perkelti į Baltarusiją. Raginame ES ir tarptautines humanitarines organizacijas ne tik pasmerkti prievartinę deportaciją ir traktuoti ją kaip Rusijos genocidinės politikos dalį, bet ir dėti daugiau pastangų, kad šie vaikai grįžtų į savo šeimas ir jiems būtų užtikrinta tinkama priežiūra", - primygtinai reikalauja europarlamentarė Michaela Šojdrová, inicijavusi šiandienos diskusijas dėl būtinybės ES skubiai spręsti prievarta į Rusiją deportuotų ukrainiečių vaikų problemas.

Turimais duomenimis, Ukrainai pavyko nustatyti 19 546 prievarta deportuotus ukrainiečių vaikus, iš kurių 400 Ukrainai pavyko susigrąžinti. Kadangi Rusija deportacijas pradėjo dar 2014 m., konservatyviais vertinimais, priverstinai išvežtų vaikų skaičius siekia 700 000. Jų buvimas Rusijos, Baltarusijos ir laikinai okupuotose teritorijose susijęs su nepagrįstais apribojimais ir bausmėmis. Vaikams draudžiama kalbėti ukrainietiškai, jie verčiami giedoti Rusijos himną, lankyti pataisytas istorijos pamokas, stoti į sukarintas jaunimo organizacijas ar net registruotis šaukimo į kariuomenę centruose.

"Deportacija arba prievartinis perkėlimas yra karo nusikaltimas. Deportuodama vaikus Rusija vykdo genocidą ir bando atimti iš Ukrainos jos ateitį, kaip tai darė per didžiausius stalinistinius valymus. Pasakykime tai ir čia. Turėtume suburti specialią komandą ir parengti tvarų, gerai finansuojamą planą, kuris padėtų Ukrainai identifikuoti, grąžinti ir reabilituoti deportuotus ukrainiečių vaikus", - priduria europarlamentarė Rasa Juknevičienė, Europos liaudies partijos frakcijos pirmininko pavaduotoja, atsakinga už užsienio reikalus.

Pastabos redaktoriams

ELP frakcija yra didžiausia Europos Parlamento politinė frakcija, kurią sudaro 178 nariai iš visų valstybių narių

Kitas susijęs turinys