Grupul PPE dezvoltă în mod activ relații durabile cu toate grupurile parlamentare ale PPE reprezentate în parlamentele naționale din UE. Noi credem că un dialog politic durabil cu aceste grupuri nu doar face UE responsabilă față de cetățeni, dar și consolidează prioritățile și inițiativele Grupului nostru în UE. Lucrând împreună facem legile UE mai bune, scurtăm distanța față de cetățenii noștri și în final, întărim democrația europeană.

Poză cu logo Parlamentele Naționale

Grupul nostru consideră că aceste grupuri parlamentare, fiind aproape de cetățenii UE, sunt esențiale pentru democrație în Europa. De aceea susținem implicarea lor în dezbaterile politice ale UE.

În domeniile în care UE nu are competență exclusivă (domeniile care nu sunt în prezent acoperite de legislația UE), parlamentele naționale se asigură că orice eventuală legislație a UE este preferențială măsurilor locale sau naționale în conformitate cu principiul subsidiarității. Considerăm că această cooperare trebuie să se concentreze pe ce credem că Europa ar trebui să facă pentru un viitor mai prosper și mai sigur pentru cetățenii Europei.

Foarte timpuriu, Grupul PPE a recunoscut importanța dezbaterii politice continue cu grupurile parlamentare ale PPE din parlamentele naționale pe chestiuni privind Europa. Am fost primul grup care a stabilit astfel de relații formale, aducând parlamentele naționale mai devreme în ciclul legislativ. Și pentru că este esențial ca deciziile privind viitorul Europei să fie luate de politicieni și partide politice care sunt responsabile, mai degrabă decât de instituții sau birocrații anonime, aceste întâlniri interparlamentare sunt cruciale în a oferi o bază solidă pentru o viitoare integrare europeană.

Desfășurăm întâlniri regulate cu parlamentarii naționali din familia PPE și am înființat rețele între ei și europarlamentari. Cele mai importante dintre aceste întâlniri sunt Summit-urile Președinților partidelor naționale afiliate PPE. Alte reuniuni includ EU Affairs Network și Young Members’ Network.  

Summits of EPP Chairs

Summit-urile reunesc toți președinții grupurilor parlamentare din cadrul PPE în parlamentele naționale ale UE și în Parlamentul European. Aceștia se întâlnesc de două ori pe an în Bruxelles pentru a forma o viziune comună asupra perspectivelor și priorităților politice ale Grupului PPE și pentru a discuta probleme europene actuale. Președinții Parlamentului European și Comisiei Europene și comisarii europeni care aparțin de familia politică a PPE pot fi invitați să participe la Summit-uri.

EU Affairs Network

EU Affairs Network reunește europarlamentari PPE și parlamentari naționali care sunt purtătorii lor de cuvânt pe afaceri europene. Aceștia sunt fie Președinții sau Vicepreședinții comisiilor parlamentelor naționale care au de-a face cu afaceri europene sau purtătorii de cuvânt ai președinților grupurilor parlamentare. Aceștia se întâlnesc în mod regulat. Scopul este de a dezbate chestiuni politice curente  într-un mod mult mai detaliat pentru a crea o înțelegere reciprocă și pentru a îmbunătății modul de lucru împreună.

Young Members Network

Young Members Network al grupului PPE este format din membrii ai parlamentelor naționale din familia politică a PPE și europarlamentari PPE până în 40 de ani la momentul alegerii lor. Acest Network a inițiat un program popular de schimb pentru parlamentarii naționali numit Programul Young MP Erasmus, care le permite să petreacă timp cu Grupul PPE și să își extindă rețeaua și cunoștințele despre Uniunea Europeană. Tinerii membri sunt implicați activ în dezbaterea despre viitorul Europei.

Outreach News