De EVP-Fractie zet actief in op een sterke samenwerking tussen alle parlementaire fracties van de EVP die vertegenwoordigd zijn in de nationale parlementen. Wij geloven dat een sterke politieke dialoog met deze fracties de EU niet enkel in staat stelt verantwoording af te leggen aan haar burgers, maar dat we de prioriteiten en initiatieven van de fractie ook kracht kunnen bijzetten. Door samenwerking, maken we betere wetten, overbruggen we de afstand met onze burgers en versterken we de Europese democratie.

Relaties met Nationale Parlementen logo

Onze fractie gelooft dat deze parlementaire groepen, die dichtbij de burger staan, cruciaal zijn voor de democratie in Europa. Daarom ondersteunen wij hun betrokkenheid in politieke debatten van de EU.

In de domeinen waar de EU geen exclusieve bevoegdheid heeft (domeinen die vandaag niet onderhevig zijn aan Europees recht), zorgen de nationale parlementen ervoor dat eventuele EU-Wetgeving verkozen wordt boven lokale of nationale maatregelen onder het principe van subsidiariteit. Wij geloven dat samenwerking moet focussen op een Europa dat bijdraagt aan een nog welvarendere en veiligere toekomst voor Europese burgers.

Sinds zeer lang erkent de EVP-Fractie het belang van aanhoudende politieke debatten over Europese aangelegenheden tussen parlementaire fracties van de EVP in nationale parlementen. Als eerste fractie brachten wij dit soort van formele banden tot stand: zo raken nationale parlementen sneller betrokken in het wetgevingsproces. Omdat het belangrijk is dat beslissingen over de toekomst van Europa door politici en politieke partijen worden genomen, en niet door instituties of de anonieme bureaucratie, blijken deze interparlementaire vergaderingen van cruciaal belang voor een stevige basis naar toekomstige Europese integratie.

Wij houden regelmatig vergaderingen met nationaal verkozen parlementsleden uit de EVP-familie en betrekken hen in een netwerk met Europarlementsleden. De belangrijkste interparlementaire vergadering is de Top van de Voorzitters uit EVP-gezinde nationale partijen. Daarnaast is er ook het EU Affairs Network en het Jonge Ledennetwerk (Young Member’s Network).  

Summits of EPP Chairs

Deze Tops verenigen alle EVP-voorzitters van parlementaire fracties uit nationale parlementen en het Europees Parlement. Tweemaal per jaar ontmoeten zij elkaar in Brussel om een gemeenschappelijk standpunt te vormen over de politieke vooruitzichten en prioriteiten in de EVP en om over Europese onderwerpen te spreken. De voorzitters van het Europees Parlement, de Europese Commissie en Europese Commissarissen die tot de EVP-familie horen, kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze Tops.

EU Affairs Network

Het EU Affairs Network brengt leden uit de EVP-Fractie en nationale parlementairen samen, die als hun woordvoerder optreden over Europese zaken. Ze zijn ofwel voorzitter of vicevoorzitter in nationale parlementscommissies die zich bezighouden met Europese zaken, of woordvoerder van de voorzitters van parlementaire fracties. Ze ontmoeten elkaar regelmatig. Het is de bedoeling om meer in detail over huidige politieke problemen te spreken om nadien een wederzijdse verstandhouding te ontwikkelen die zal leiden tot een betere samenwerking.

EU Affairs Network

Het Jonge Ledennetwerk van de EVP bestaat uit leden van nationale parlementen uit de EVP-familie en EVP-Fractieleden uit het Europees Parlement (Europarlementsleden) die maximaal veertig jaar oud zijn wanneer ze verkozen worden. Dit Netwerk leidde tot een populair uitwisselingsprogramma voor nationale MP’s, het Jonge MP’s Erasmusprogramma, dat hen in staat stelt tijd door te brengen met de EVP-Fractie, een netwerk uit te bouwen en kennis over de Europese Unie uit te breiden. Jonge leden worden actief betrokken in debatten over de toekomst van Europa.

Outreach News