Klub zastupnika EPP-a aktivno razvija snažne odnose sa svim parlamentarnim skupinama EPP-a zastupljenim u nacionalnim parlamentima EU-a. Vjerujemo da snažni politički dijalog s tim grupacijama ne samo da EU pridaje veću odgovornost za građane nego i jača naše prioritete i inicijative u EU. Zajedničkim radom, poboljšavamo zakone EU-a, približavamo se našim građanima i konačno jačamo europsku demokraciju.

Logotip odnosa s nacionalnim parlamentima

Naš Klub vjeruje da su ove parlamentarne grupacije, budući da su bliske građanima EU-a, ključne za demokraciju u Europi. Zato podržavamo njihovu uključenost u političke rasprave EU.

Na područjima gdje EU nema isključivu nadležnost (područja koja trenutačno nisu obuhvaćena pravom EU), nacionalni parlamenti jamče da moguće zakonodavstvo EU-a je iznad lokalnih ili nacionalnih mjera pod načelom supsidijarnosti. Vjerujemo da bi se suradnja trebala usredotočiti na ono što mislimo da bi Europa trebala učiniti za bolju i sigurniju budućnost europskih građana.

Vrlo rano, Klub zastupnika EPP-a prepoznao je važnost nastavka političke rasprave s parlamentarnim skupinama EPP-a u nacionalnim parlamentima o pitanjima koja utječu na Europu. Bili smo prva grupacija koja je uspostavila takve formalne odnose, čime su nacionalni parlamenti uključeni ranije u zakonodavni ciklus. Budući da je presudno da odluke o budućnosti Europe preuzmu odgovornu politiku i političke stranke, a ne institucije ili anonimna birokracija, ovi međuparlamentarni susreti ključni su za pružanje čvrste osnove za buduće europske integracije.

Održavamo redovite sastanke s izabranim nacionalnim parlamentarcima iz obitelji EPP-a i uspostavljamo mreže između njih i zastupnika Europskog parlamenta. Najvažnije kod ovih međuparlamentarnih skupova su skupovi predsjedatelja nacionalnih stranaka koje se bave EPP-om. Ostali sastanci uključuju mrežu poslova EU i Mrežu mladih članova.  

Summits of EPP Chairs

Sastanci na vrhu okupljaju sve zastupnike parlamentarnih skupina EPP-a u nacionalnim parlamentima EU i u Europskom parlamentu. Sastaju se dvaput godišnje u Bruxellesu kako bi stvorili zajedničko stajalište o političkim perspektivama i prioritetima Kluba zastupnika EPP-a  i raspravljali o aktualnim europskim pitanjima. Predsjednici Europskog parlamenta i Europske komisije i europski povjerenici ako pripadaju političkoj obitelji EPP-a mogu biti pozvani na sudjelovanje na summitu.

Mreža za poslove EU

Mreža za pitanja europskih poslova okuplja Zastupnike Kluba EPP-a i nacionalne parlamentarce koji su glasnogovornici svojih skupina za europske poslove. To su ili predsjednici ili potpredsjednici nacionalnih parlamentarnih odbora koji se bave pitanjima EU-a ili glasnogovornici predsjedatelja parlamentarnih skupina. Sastaju se redovito. Cilj je rasprava o aktualnim političkim pitanjima na detaljniji način kako bi se dalje oblikovalo međusobno razumijevanje i poboljšali načini zajedničkog rada.

Mreža mladih članova

Mreža mladih članova EPP-a  sastoji se od članova nacionalnih parlamenata iz političke obitelji EPP-a i članova Kluba EPP-a zastupnika Europskog parlamenta (MEP) do dobi od 40 godina u vrijeme njihovog izbora. Ova mreža inicirala je popularan program razmjene za nacionalne zastupnike nazvan Program mladih MP Erasmus, koji im omogućuje da provode vrijeme s Klubom EPP-a i proširuju svoju mrežu i znanje o Europskoj uniji. Mladi članovi aktivno su uključeni u raspravu o budućnosti Europe.

Outreach News