Групата на ЕНП активно развива връзки с всички парламентарни групи на ЕНП, представени в националните парламенти на ЕС. Смятаме, че силният политически диалог с тези групи не само прави ЕС по-отзивчив към гражданите, но и засилва приоритетите и инициативите на нашата Група в ЕС. Работейки заедно, правим по-добри европейски закони, преодоляваме разстоянието с нашите граждани и в крайна сметка укрепваме европейската демокрация.

Лого на отдела Връзки с националните парламенти

Нашата Група смята, че тези парламентарни групи, които са близки до гражданите на ЕС, са от решаващо значение за демокрацията в Европа. Ето защо ние подкрепяме тяхното участие в политическите дебати на ЕС.

В области, в които ЕС няма изключителна компетентност (области, които понастоящем не са обхванати от законодателството на ЕС), националните парламенти гарантират, че всяко евентуално законодателство на ЕС е преференциално за местните или националните мерки съгласно принципа на субсидиарност. Считаме, че сътрудничеството трябва да се съсредоточи върху това, което според нас Европа трябва да направи за по-благоденстващо и по-безопасно бъдеще за европейските граждани.

Много отрано Групата на ЕНП призна значението на непрекъснатия политически дебат с парламентарните групи на ЕНП в националните парламенти по въпроси, свързани с Европа. Ние бяхме първата Група, която установи официални отношения, като включи националните парламенти отрано в законодателния цикъл. И тъй като е важно решенията за бъдещето на Европа да се вземат от политици и политически партии, които са отговорни, а не от институции или анонимни бюрократи, тези междупарламентарни срещи са от решаващо значение за осигуряването на солидна основа за бъдеща европейска интеграция.

Провеждаме редовни срещи с избрани национални депутати от семейството на ЕНП и изграждаме мрежи между тях и членовете на ЕП. Най-важното от тези междупарламентарни срещи са тези на високо равнище на председателите на националните партии, свързани с ЕНП. Други срещи включват Мрежата за европейски въпроси и Мрежата на младите членове.  

Summits of EPP Chairs

Срещите на върха обединяват всички председатели на парламентарните групи на ЕНП в националните парламенти на ЕС и в Европейския парламент. Те се срещат два пъти годишно в Брюксел, за да формулират обща позиция относно политическите перспективи и приоритети на Групата на ЕНП и за да обсъдят актуални европейски въпроси. Председателите на Европейския парламент и Европейската комисия, както и европейските комисари (ако принадлежат към политическото семейство на ЕНП) могат да бъдат поканени да участват в срещите на високо равнище.

Мрежа за европейски въпроси

Мрежата за европейските въпроси обединява членовете на ЕП от Групата на ЕНП и националния депутат, който е говорител на тяхната група по европейски въпроси. Това са или председателите, или заместник-председателите на националните парламентарни комисии, занимаващи се с въпросите на ЕС, или говорителите на председателите на парламентарните групи. Те заседават редовно. Целта е по-детайлно да се обсъдят актуалните политически въпроси, за да се доразвие взаимното разбирателство и да се подобрят начините за съвместна работа.

Мрежа на младите членове

Мрежата на младите членове на Групата на ЕНП се състои от членове на националните парламенти от политическото семейство на ЕНП и членове на Групата на ЕНП до 40-годишна възраст в момента на избирането им. Тази мрежа инициира популярна програма за обмен на национални депутати, наречена "Еразъм за млади депутати", която им позволява да прекарват време с Групата на ЕНП и да разширят мрежата и знанията си за Европейския съюз. Младите членове участват активно в дебата за бъдещето на Европа.

Outreach News