Az EPP Képviselőcsoport aktívan szoros kapcsolatot alakít ki az Európai Néppárt parlamenti képviselőcsoportjaival az EU nemzeti parlamentjeiben. Úgy véljük, hogy a csoportokkal folytatott erős politikai párbeszéd nemcsak az EU-t teszi fogékonyabbá polgárok igényeire, hanem megerősíti a Képviselőcsoportunk prioritásait és kezdeményezéseit is az EU-ban. Együttműködéssel jobb uniós jogszabályokat hozunk létre, áthidaljuk a polgárokkal való távolságot, végül megerősítjük az európai demokráciát.

Kapcsolattartás a nemzeti parlamentekkel logó

Képviselőcsoportunk szerint ezek a parlamenti csoportok, amelyek közel állnak az uniós polgárokhoz, kulcsfontosságúak az európai demokrácia szempontjából. Ezért támogatjuk részvételüket az EU politikai vitáiban.

Az olyan területeken, ahol az EU nem rendelkezik kizárólagos hatáskörrel (a területet jelenleg nem lefedett az uniós jog által), a nemzeti parlamentek biztosítják, hogy az esetleges uniós szabályozás a szubszidiaritás elvével összhangban preferenciális a helyi vagy nemzeti intézkedésekkel szemben. Úgy gondoljuk, hogy az együttműködésnek arra kell összpontosítania, hogy az EU-nak mit kell tennie, hogy egy még virágzóbb és biztonságosabb jövőt biztosítson az európai polgárok számára.

Az EPP Képviselőcsoport ideje korán felismerte a nemzeti parlamentek néppárti parlamenti képviselőcsoportjaival folytatott folyamatos politikai párbeszéd fontosságát az Európával kapcsolatos ügyekben. Mi voltunk az első olyan képviselőcsoport, amely ilyen formális kapcsolatokat alakított ki, és a nemzeti parlamenteket bevonta a jogalkotási ciklus korai szakaszába. És mivel alapvető fontosságú, hogy az Európa jövőjére vonatkozó döntéseket olyan politikusok és politikai pártok hozzák meg, amelyek inkább elszámoltathatók, mint intézmények vagy névtelen bürokrácia, ezek a parlamentközi találkozók létfontosságúak ahhoz, hogy szilárd alapot biztosítsanak a jövőbeni európai integráció számára.

Rendszeres találkozókat tartunk az EPP-családhoz tartozó pártok megválasztott nemzeti parlamenti képviselőivel és hálózatokat hoztunk létre közöttük és az EP-képviselők között. A parlamentközi találkozók közül a legfontosabbak az EPP-hez tartozó nemzeti pártok elnökeinek csúcstalálkozói. Egyéb találkozók között szerepel az Európai Ügyek Hálózata és a Fiatalok Képviselők Hálózata.  

Summits of EPP Chairs

A csúcstalálkozókon az EU nemzeti parlamentjei EPP Képviselőcsoporthoz tartozó frakcióinak frakcióvezetői vesznek részt. Évente kétszer üléseznek Brüsszelben, hogy közös álláspontot alakítsanak ki az EPP Képviselőcsoport politikai állásfoglalásáról és prioritásairól, és hogy aktuális európai ügyeket vitassanak meg. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság elnöke, valamint a biztosok – amennyiben az EPP családjához tartoznak – szintén meghívást kaphatnak a csúcstalálkozókra.

Európai Ügyek Hálózata

Az Európai Ügyek Hálózata az EPP Képviselőcsoport európai parlamenti képviselőiből és azon nemzeti országgyűlési képviselőkből áll, akik az európai ügyek szóvivői a saját frakciójukban. Ezek általában a nemzeti parlamentek európai uniós ügyek bizottságainak elnökei vagy alelnökei, vagy a frakcióvezetők szóvivői. Rendszeresen üléseznek. Céljuk, hogy részletesebben vitassanak meg aktuális politikai kérdéseket, ezáltal is formálva a kölcsönös megértést és a közös munkamódszereket az EPP Képviselőcsoporton belül.

Fiatal Képviselők Hálózata

Az EPP Képviselőcsoport Fiatal Képviselők Hálózata azon, az EPP politikai családjához tartozó nemzeti parlamenti képviselőkből és az EPP Képviselőcsoport európai parlamenti képviselőiből áll (EP-képviselők), akik a megválasztásuk idején még nem töltötték be a 40. életévüket. Ez a hálózat népszerű csereprogramot indított a nemzeti képviselőknek, a Fiatal Képvislők Erasmus Programot, amely lehetővé teszi számukra, hogy időt töltsenek el az EPP Képviselőcsoporttal, és bővítsék hálózataikat és tudásukat az Európai Unióról. A fiatal képviselők aktívan részt vesznek az Európa jövőjéről folytatott vitában.

Outreach News