Skupina ELS aktivno razvija dobre odnose z vsemi parlamentarnimi skupinami ELS, ki so predstavljene v nacionalnih parlamentih EU. Verjamemo v to, da dober politični dialog s temi skupinami ne samo pripomore k temu, da EU več in bolje sodeluje z državljani, pač pa tudi krepi prioritete naše skupine in pobude s strani EU. S tem, da delamo skupaj, ustvarjamo boljše zakone, zmanjšujemo razdalje s svojimi državljani in nenazadnje krepimo evropsko demokracijo.

Logotip odnosov med Nacionalnimi parlamenti

Naša skupina verjame, da so te parlamentarne skupine, ki so blizu evropskim državljanom, ključne za demokracijo v Evropi. Zato podpiramo njihovo vpletenost v politične debate EU.

Na področjih, kjer EU nima izključnih pristojnosti (področja, ki niso zajeta v evropsko zakonodajo), nacionalni parlamenti omogočajo, da vsaka morebitna zakonodaja EU ustreza lokalnim in nacionalnim merilom subsidiarnosti. Verjamemo v to, da se mora sodelovanje osredotočiti na to, kaj mislimo naj Evropa narediti za bolj perspektivno in varno prihodnost za evropske državljane.

Skupina ELS je že zelo zgodaj prepoznala pomembnost redne politične debate s parlamentarnimi skupinami ELS v nacionalnih parlamentih glede vprašanj, ki zadevajo Evropo. Bili smo prva skupina, ki je na tem področju poskrbela za formalne odnose na način, da je v postopek ustvarjanja zakonodaje zelo zgodaj vključila nacionalne parlamente. Ker je ključno, da so odločitve o prihodnosti Evrope sprejete s strani politikov in političnih strank, ki za odločitve nosijo odgovornost, in ne s strani institucij ali anonimnih birokracij, so ti medparlamentarni sestanki ključni za zagotavljanje solidne podlage za prihodnjo evropsko integracijo.

Organiziramo redne sestanke z izvoljenimi nacionalnimi parlamenti iz družine ELS in skrbimo za mrežo poznanstev med njimi in evropskimi poslanci. Najbolj pomembno izmed teh medparlamentarnih srečanj je Vrh predsednikov vseh strank, ki so del ELS. Ostali sestanki vključujejo Mrežo evropskih zadev in Mrežo mladih članov.  

Summits of EPP Chairs

Vrhi združujejo vse predsednike parlamentarnih skupin ELS v nacionalnih parlamentih EU in v Evropskem parlamentu. Srečajo se dvakrat letno v Bruslju, da oblikujejo skupen pogled na politične perspektive in prednostne naloge skupine ELS ter razpravljajo o aktualnih evropskih vprašanjih. Predsedniki Evropskega parlamenta in Evropske komisije ter evropski komisarji, če pripadajo politični družini ELS, so lahko povabljeni, da se udeležijo Vrhov.

Mreža evropskih zadev

Mreža evropskih zadev zajema evropske poslance, člane ELS, in poslance nacionalnih parlamentov, ki so njihovi govorci s področja evropskih tem. To so lahko predsedniki ali pod predsedniki nacionalnih parlamentarnih odborov, ki se ukvarjajo z evropskimi zadevami ali govorci predsednikov parlamentarnih skupin. Srečujejo se redno. Cilj je razpravljati o tekočih političnih temah na bolj poglobljen način, da bi izboljšali način, kako delati skupaj.

Mreža mladih članov

Mreža mladih članov skupine ELS je sestavljena iz članov nacionalnih parlamentov iz politične družine skupine ELS, evropskih poslancev do 40. leta starosti v času svoje izvolitve. Ta mreža je spodbudila program izmenjave za poslance nacionalnih parlamentov. Program, ki se imenuje Erasmus za mlade poslance, poslancem omogoča, da preživijo nekaj časa s skupino ELS in razširijo svoje povezave in znanje o Evropski uniji. Mladi člani so aktivno vpeti v debato o prihodnosti Evrope.

Outreach News

Koordinatorji
news
Dodatne informacije
Koordinatorji
news
Dodatne informacije
Sestanek skupine EPP
news
Dodatne informacije
Putin v glavi Stalina
news
Dodatne informacije
Logotipi skupin EPP, S&D, Prenovimo Evropo, Zelenih/EFA in ECR
news
Dodatne informacije