EPP-ryhmä kehittää aktiivisesti vahvoja suhteita kaikissa kansallisissa parlamenteissa edustettuina olevien EPP-puolueitten parlamenttiryhmien kanssa. Me uskomme, että keskustelu näiden ryhmien kanssa ei pelkästään auta EU:ta vastaamaan paremmin kansalaisilleen vaan myös vahvistaa ryhmämme prioriteetteja ja aloitteita EU:n sisällä. Työskentelemällä yhdessä me säädämme parempia lakeja EU:lle, lyhennämme välimatkaa kansalaisiimme ja lopulta vahvistamme Euroopan demokratiaa.

Suhteet kansallisiin parlamentteihin logo

Ryhmämme uskoo, että nämä parlamenttiryhmät, jotka ovat lähellä EU:n kansalaisia ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan demokratialle. Sen vuoksi me tuemme niiden sisällyttämistä EU:n poliittisiin keskusteluihin.

Aloilla, joissa EU:lla ei ole yksinomaista toimivaltaa (alat, jotka eivät kuulu EU-lainsäädännön piiriin), kansalliset parlamentit varmistavat, että lopullinen EU-lainsäädäntö on toissijaisuusperiaatteen mukaista silloin kun se on kansallisiin toimiin tai lainsäädäntöön nähden ensisijaista. Meidän mielestämme yhteistyön pitäisi keskittyä siihen mitä Euroopan pitäisi tehdä saadakseen aikaan vauraamman ja turvallisemman tulevaisuuden kansalaisilleen.

Jo varhain EPP-ryhmä havaitsi kuinka tärkeää on EPP:n kansallisten parlamenttiryhmien välinen Eurooppaa koskeva jatkuva poliittinen keskustelu. Me olimme ensimmäinen ryhmä, joka aloitti tällaisen yhteistyön tuoden kansalliset parlamentit jo varhain osaksi lainsäädäntösykliä. Ja koska on välttämätöntä, että päätökset Euroopan tulevaisuudesta tekevät vaaleilla valitut poliitikot ja puolueet instituutioiden tai nimettömien byrokratioisen sijaan, niin nämä parlamenttien väliset tapaamiset ovat ratkaisen tärkeitä luodakseen vahvan perustan tulevalle Euroopan integraatiolle.

Me järjestämme säännöllisiä kokouksia EPP-perheestä valituille kansallisille parlamentaarikoille ja olemme perustaneet verkostoja yhdistämään heitä ja meppejä. Tärkein näistä parlamenttien välisistä kokoontumisista on EPP:n kansallisten jäsenpuolueitten parlamenttiryhmien puheenjohtajakokous. Muihin tapaamisiin kuuluu EU-asioitten verkosto sekä Nuorten jäsenten verkosto.  

Summits of EPP Chairs

Kokous tuo yhteen kaikkien EU-maiden EPP:n jäsenpuolueitten parlamenttiryhmien sekä Euroopan parlamentin EPP-ryhmän puheenjohtajat. He tapaavat kahdesti vuodessa Brysselissä muodostaakseen yhteisen näkemyksen EPP-ryhmien poliittisista näkemyksistä ja prioriteeteistä ja keskustellakseen Euroopan eri kysymyksistä. Euroopan parlamentin puhemiehet sekä komission puheenjohtaja ja jäsenet voidaan kutsua kokouksen osallistujiksi sikäli kun he kuuluvat EPP-perheeseen.

EU-asioitten verkosto

EU-asioitten verkosto tuo yhteen EPP-ryhmän mepit ja omien ryhmiensä EU-asioista vastaavat parlamentaarikot. Nämä ovat joko kansallisten parlamenttien EU-asioita käsittelevien valiokuntien puheenjohtajia tai varapuheenjohtajia tai parlamenttiryhmiensä puheenjohtajien edustajia. He tavaavat sännöllisesti. Tarkoituksena on keskustella ajankohtaisista poliittisista aiheista yksityiskohtaisesti ja muotoilla yhteisymmärrystä sekä kehittää yhteistyötapoja.

Nuorten jäsenten verkosto

EPP.n nuorten jäsenten verkosto koostuu EPP:n jäsenpuolueitten parlamenttiryhmien sekä Euroopan parlamentin EPP-ryhmän jäsenistä, jotka valintahetkellään ovat olleet alle 40-vuotiaita. Verkosto käynnisti suositun Nuorten parlamentaarikkojen Erasmus -ohjelman, kansallisille parlamentaarikoille. Se antaa heille mahdollisuuden tutustua EPP-ryhmään ja laajentaa verkostoa ja tietämystä Euroopan unionista. Nuoret jäsenet osallistuvat aktiivisesti Euroopan tulevaisuudesta käytävään keskusteluun.

Outreach News