EPP, S&D, "Atnaujinkime Europą", Žaliųjų/EFA ir ECR lyderiai ragina ESCO imtis veiksmų dėl Ukrainos

31.01.2024 12:31

EPP, S&D, "Atnaujinkime Europą", Žaliųjų/EFA ir ECR lyderiai ragina ESCO imtis veiksmų dėl Ukrainos

Svarbus pranešimas
Šis dokumentas buvo išverstas automatiškai.
Rodyti originalią versiją
EPP frakcijos, S&D frakcijos, "Atnaujinkime Europą", Žaliųjų frakcijos/EFA ir ECR logotipai

Prieš rytoj Briuselyje vyksiantį neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą penkių Europos Parlamento politinių frakcijų vadovai dar kartą ragina finansuoti pagalbą Ukrainai. Bendrame pareiškime Europos liaudies partijos frakcijos pirmininkas Manfredas Weberis, S&D frakcijos pirmininkė Iratxe Garcia Pérez, frakcijos "Atsinaujinanti Europa" pirmininkė Valérie Hayer, Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso pirmininkai Terry Reintke ir Philippe Lamberts bei ECR frakcijos pirmininkai Ryszard Antoni Legutko ir Nicola Procaccini ragina valstybių ir vyriausybių vadovus skubiai susitarti dėl ekonominės ir finansinės paramos, siūlomos pagal priemonę Ukrainai. Visą pareiškimą rasite toliau.

"Nuo 2022 m. vasario 24 d. Ukraina drąsiai gina savo žmones ir savo teritoriją nuo neišprovokuoto, nepagrįsto ir neteisėto Rusijos agresijos karo. Šis agresijos nusikaltimas, prasidėjęs prieš dešimt metų, yra brutalus išpuolis prieš taikų mūsų kaimynų ukrainiečių gyvenimą ir šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas. Be to, jis kelia grėsmę viso Europos žemyno saugumui, stabilumui, demokratijai ir klestėjimui. ES pagrįstai patikino Ukrainą visapusiškai ir tvirtai remianti jos teisėtą teisę į savigyną pagal JT Chartijos 51 straipsnį, toliau dirba siekdama užtikrinti veiksmingą ir tvarią ilgalaikę karinę paramą Ukrainai ir nusprendė pradėti stojimo derybas su Ukraina. Rytoj vyksiantis neeilinis ES valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas yra labai svarbi galimybė deklaracijas paversti darbais.

Europos Parlamentas savo tvirtą solidarumą su Ukrainos žmonėmis išreiškė daugybėje rezoliucijų. ES parama taip pat pasireiškė daugiau kaip 80 mlrd. eurų humanitarinės ir neatidėliotinos pagalbos, paramos biudžetui, makrofinansinės pagalbos ir karinės pagalbos teikimu.

Praėjus beveik dvejiems metams nuo Rusijos agresyvaus karo pradžios, ukrainiečiai patyrė nepakeliamo masto destrukciją, žmonių gyvybių ir namų praradimą, taip pat žmonių kančias. Nepaisant to, ukrainiečiai ir toliau demonstruoja nepaprastą drąsą ir atsparumą kovodami už savo teisę į laisvę ir asmeninį saugumą bei pagarbą pagrindinėms laisvėms ir demokratinėms bei žmogaus teisėms. Todėl mūsų pasiryžimas prisidėti prie Ukrainos žmonių tikėjimo geresne europietiška savo šalies ateitimi palaikymo turi būti toks pat tvirtas ir nepalaužiamas.

Rusija nerodo jokių ženklų, kad ketina nutraukti agresijos karą prieš Ukrainą. Todėl ir ES neturi rodyti jokių ženklų, kad nustos remti Ukrainą. Tiems, kurie abejoja mūsų ryžtu ir kenkia mūsų vienybei, turi būti įrodyta, kad jie klysta.

Mes, pagrindinių Europos Parlamento politinių frakcijų pirmininkai, vieningai raginame visus ES valstybių ar vyriausybių vadovus, kurie rytoj susirinks į neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą, priimti sprendimus, kurie būtini siekiant įveikti Ukrainai iškilusius nepaprastus iššūkius. Raginame Europos Vadovų Tarybą ir valstybes nares tesėti savo pažadus, užtikrinti veiksmingą ir tvarią ilgalaikę karinę paramą Ukrainai ir dėti daugiau pastangų, kad būtų tiekiama amunicija ir karinė parama, kurios taip skubiai reikia Ukrainos gynybos pajėgoms. Tikimės, kad Europos Vadovų Taryba susitars dėl ekonominės ir finansinės paramos, siūlomos pagal priemonę Ukrainai, kuri padės Ukrainai išlaikyti pagrindines paslaugas jos piliečiams, pavyzdžiui, mokyklas, ligonines ir socialinę apsaugą, ir remti šalies ekonominį ir socialinį atsigavimą bei atstatymą. Tolesnis vėlavimas ar kasmetinis veto yra nepriimtinas variantas.

Europos Sąjunga gimė pasimokius iš Antrojo pasaulinio karo padarytų nuostolių. Šiandien prieš Rusijos Ukrainoje sukeltą niokojimą ES turi dar kartą įrodyti savo solidarumą ir gebėjimą veikti."

Pastabos redaktoriams

ELP frakcija yra didžiausia Europos Parlamento politinė frakcija, kurią sudaro 178 nariai iš visų valstybių narių

Kitas susijęs turinys