Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ αναπτύσσει ενεργά ισχυρές σχέσεις με όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες του ΕΛΚ που εκπροσωπούνται στα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ. Πιστεύουμε ότι ο ισχυρός πολιτικός διάλογος με αυτές τις ομάδες δεν συμβάλει μόνο στο να αποκρίνεται η ΕΕ περισσότερο στους πολίτες, αλλά και ενισχύει τις προτεραιότητες και τις πρωτοβουλίες της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας στην ΕΕ. Χάρη στην συνεργασία, θεσπίζουμε καλύτερους ευρωπαϊκούς νόμους, γεφυρώνουμε την απόσταση με τους πολίτες μας και τελικά ενισχύουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια λογότυπο

Πιστεύουμε ότι αυτές οι κοινοβουλευτικές ομάδες, που βρίσκονται κοντά στους πολίτες της ΕΕ, είναι ζωτικής σημασίας για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζουμε τη συμμετοχή τους στις πολιτικές συζητήσεις της ΕΕ.

Σε τομείς όπου η ΕΕ δεν έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία (τομείς που δεν καλύπτονται επί του παρόντος από το δίκαιο της ΕΕ), τα εθνικά κοινοβούλια διασφαλίζουν ότι κάθε ενδεχόμενη ευρωπαϊκή  νομοθεσία παραχωρεί προνόμια στα τοπικά ή εθνικά μέτρα βάσει της αρχής της επικουρικότητας. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε αυτό που θεωρούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει για ένα πιο ευήμερο και ασφαλές μέλλον για τους ευρωπαίους πολίτες.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ αναγνώρισε από πολύ νωρίς τη σημασία της συνεχούς πολιτικής συζήτησης με τις κοινοβουλευτικές ομάδες του ΕΛΚ στα εθνικά κοινοβούλια για θέματα που αφορούν την Ευρώπη. Ήμασταν η πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα που καθιέρωσε επίσημες σχέσεις τέτοιου είδους, βάζοντας τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν νωρίτερα στον νομοθετικό κύκλο. Και επειδή είναι σημαντικό οι αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης να λαμβάνονται από πολιτικούς και πολιτικά κόμματα που είναι υπόλογοι παρά από θεσμούς ή ανώνυμες γραφειοκρατίες, οι διακοινοβουλευτικές αυτές συναντήσεις έχουν ζωτική σημασία για την παροχή μιας σταθερής βάσης για μελλοντική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Διεξάγουμε τακτικές συναντήσεις με εκλεγμένους εθνικούς βουλευτές από την οικογένεια του ΕΛΚ και θεσπίσαμε δίκτυα μεταξύ αυτών και των βουλευτών του ΕΚ. Η σημαντικότερη από αυτές τις διακοινοβουλευτικές συναντήσεις είναι η Σύνοδος Κορυφής των Προέδρων των εθνικών κομμάτων που ανήκουν στο ΕΛΚ. Άλλες συνεδριάσεις περιλαμβάνουν το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και το Δίκτυο Νέων Μελών.  

Summits of EPP Chairs

Οι Σύνοδοι Κορυφής συγκεντρώνουν όλους τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΕΛΚ στα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συναντιούνται δύο φορές το χρόνο στις Βρυξέλλες για να υιοθετήσουν μια κοινή γραμμή για τις πολιτικές προοπτικές και τις προτεραιότητες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ και να συζητήσουν επίκαιρα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και οι Ευρωπαίοι Επίτροποι, μπορεί να κληθούν να συμμετάσχουν στις Συνόδους Κορυφής εάν ανήκουν στην πολιτική οικογένεια του ΕΛΚ.

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συγκεντρώνει τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ και τους εθνικούς βουλευτές που εκπροσωπούν το κόμμα τους σε ευρωπαϊκά θέματα. Αυτοί είναι είτε οι πρόεδροι, είτε οι αντιπρόεδροι των εθνικών κοινοβουλευτικών επιτροπών που ασχολούνται με θέματα της ΕΕ ή οι εκπρόσωποι των προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Συναντιούνται σε τακτική βάση. Στόχος είναι η συζήτηση των τρέχοντων πολιτικών ζητημάτων με πιο λεπτομερή τρόπο, ώστε να διαμορφωθεί περαιτέρω αμοιβαία κατανόηση και να βελτιωθούν οι τρόποι συνεργασίας.

Δίκτυο Νέων Μελών

Το Δίκτυο Νέων Μελών της Κ.Ο. του ΕΛΚ αποτελείται από βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων της πολιτικής οικογένειας του ΕΛΚ και μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαίκό Κοινοβούλιο ηλικίας μέχρι 40 ετών κατά την εκλογή τους. Χάρη στο συγκεκριμένο δίκτυο, δημιουργήθηκε ένα δημοφιλές πρόγραμμα ανταλλαγής για τους εθνικούς βουλευτές που ονομάζεται Πρόγραμμα Erasmus για Νέους Βουλευτές, το οποίο τους επιτρέπει να γνωριστούν με την Κ.Ο. του ΕΛΚ και να επεκτείνουν το δίκτυό τους και τις γνώσεις τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νέα μέλη συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Outreach News