Budjetti, maatalous & aluetuet

Kohti kilpailukykyistä tulevaisuuden Eurooppaa

Budjetti- ja rakennepolitiikkaa käsittelevän työryhmämme tavoitteena on talousarvio, jonka avulla rakennetaan entistä kilpailukykyisempi tulevaisuuden Eurooppa ja edistetään veronmaksajien rahojen tehokasta käyttöä, jotta EU:n varoilla saadaan parhaat mahdolliset tulokset. EPP-ryhmä on onnistunut tavoitteessaan yksinkertaistaa rahoitus- ja hallinnollisia sääntöjä, jotta voidaan keventää viljelijöihin, pk-yrityksiin, paikallis- ja alueviranomaisiin ja kaikkiin muihin EU-rahoituksesta hyötyviin tahoihin kohdistuvaa rasitusta.

Olemme johdonmukaisesti tukeneet pk-yrityksiä kaikessa niitä koskevassa lainsäädännössä ja etenkin talousarviomäärärahojen kohdentamisessa. Sääntömuutosten ansiosta EU:n viljelijöiden on nyt helpompi saada EU-rahoitusta. Tuimme toimenpiteitä hunajaväärennösten lopettamiseksi ja kannatimme sääntökehystä, jolla mahdollistettiin kestävä kalastus Pohjanmerellä.

Puheenjohtaja

Siegfried MUREŞAN

Tämän työryhmän valiokunnat

Aluekehitys

Yhteenkuuluvuuden ja talouskehityksen vahvistaminen Valiokunta arvioi myös muiden EU-politiikkojen vaikutusta taloudelliseen ja sosiaaliseen...

Budjetti

EU:n painopisteiden mukainen talousarvio Talousarviota koskevat prioriteettimme ovat selkeät: kilpailukyvyn parantaminen, heikossa asemassa olevien...

Kalatalous

Yksinkertaisempi ja kestävä kalastus Kalastuspolitiikassa on sovitettava yhteen monien sidosryhmien edut ja turvattava samalla meriympäristön...

Maatalous ja maaseudun kehittäminen

Viljelijöiden tukeminen ja elintarviketurvasta huolehtiminen Lainsäädäntötyönsä...

Talousarvion valvonta

Enemmän vastinetta veronmaksajien rahoille Valiokunta valvoo EU:n talousarvion toteuttamista ja varmistaa, että unioni...

Siihen liittyvä tehtävä

Budjetti, maatalous & aluetuet

Related Position Papers

No result

Yhteystiedot