Näin me sen teemme

Me tuomme yhteen jokaisesta jäsenmaasta valitut keskusta-oikeistolaiset poliitikot. Nämä kustakin maasta valitut mepit muodostavat kansalliset delegaatiot, jotka istuvat poliittisessa ryhmässämme. Sinun delegaatiosi tuo oman kansallisen näkokulmansa EPP-ryhmän yhdessä tekemiin valintoihin ja politiikkaan.

Katso miten sinun valitsemasi mepit edustavat sinun etuasi lainsäädännöllisissä ja poliittisissa linjauksissa Euroopan tasolla.

Meppejä EPP-ryhmän ryhmähuoneessa

Kuinka me työskentelemme

Ryhmä kokoontuu ennen jokaista täysistuntoa sopimaan linjastaan ja äänestyskäyttäytymisestään jokaisessa Euroopan parlamentin esityslistan kohdassa. Sitä kuitenkin on edeltänyt paljon valmistelevaa työtä valiokunnissa ja delegaatioissa, jossa on monet näkökohdat huomioon ottaen määritelty ihanteelliset politiikkalinjaukset. Jotta varmistetaan, että politiikkamme on koherenttia, tapahtuu valmistelutyö neljässä työryhmässä, joista jokainen kattaa useita valiokuntia. Valitsemasi mepit istuvat yhdessä tai useammassa näistä työryhmistä. Monella on myös asema ryhmän hallinnossa.