Sisarjärjestömme

Säätiömme ja verkostomme ulottuvat lainsäädäntötyötä pidemmälle ja tavoittavat muita samanmielisiä ihmisiä EU:n sisä- ja ulkopuolella, lisäten mahdollisuuksia vuoropuhelulle, jossa keskusta-oikeistolaiset ajatukset voivat kukoistaa. Jokaisella säätiöllä ja verkostoilla on oma erityinen tehtävänsä, ja niitä hallinnoidaan itsenäisesti niiden omien strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

European ideas network image

European Ideas Network

Avoin, yleiseurooppalainen keskusta-oikeiston ajatushautomo EU-politiikassa, joka edistää uutta ajattelua Euroopan unionin maiden keskeisistä haasteista. Kesällä 2002 lanseeratulla verkostolla on noin 600 aktiivista jäsentä; poliittisia päättäjiä ja mielipidevaikuttajia eri puolilta Euroopan unionia. EIN tuo yhteen poliitikkoja, liikemiehiä, akateemikkoja, poliittisia neuvonantajia, ajatushautomoiden edustajia, toimittajia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia sekä ulkopuolisia, puolueettomia asiantuntijoita ja kommentaattoreita.

Robert schuman foundation image

Robert Schuman Foundation

Saksalaisen CDU-poliitikon ja sittemmin EPP-ryhmän puheenjohtajan Egon A. Klepschin luoma säätiö perustettiin vuonna 1989 demokratian tukemiseksi Euroopassa. EPP:n jäsenistä koostuva säätiö tukee demokratiaa Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa sekä ennen kaikkea Keski-, Kaakkois- ja Itä-Euroopassa. Sen harjoittelijaohjelma tarjoaa yhden kuukauden harjoittelupaikkoja Euroopan parlamentissa nuorille, joilla on keskustaoikeistolaiset arvot.

Robert schuman institute image

Robert Schuman Institute

Eurooppalainen koulutuskeskus EPP:n poliittiseen perheeseen kuuluville poliitikoille ja puolueille, joka edistää ajatusta yhtenäisestä Euroopasta ja EPP:n perusarvoista. Se on tarjonnut koulutusta aktiivisille ja tuleville poliitikoille EPP-perheeseen kuuluvista puolueista sekä järjestänyt konferensseja ajankohtaisista alueellisista kysymyksistä vuodesta 1995 lähtien.