committee

Kulttuuri ja koulutus

Eurooppalaisen tietämyksen ja kulttuurin parantaminen

Sen toimiala on varsin laaja, sillä se käsittelee audiovisuaalipolitiikkaan , tietoyhteiskunnan kulttuuri- ja koulutusnäkökohtiin, nuorisopolitiikkaan sekä urheilu- ja vapaa-ajanpolitiikan sekä tiedotus- ja mediapolitiikan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

EPP-ryhmä haluaa vahvistaa EU:n päätavoitetta: ihmisten yhdistämistä. Vuonna 2018 käynnistynyt DiscoverEU-aloitteemme on jo tehnyt merkittävän investoinnin Euroopan tulevaisuuteen antamalla 15 000:lle 18 vuotta täyttäneelle nuorelle ilmaisen lipun, jonka avulla he voivat tutustua maanosaamme junalla.

Tuemme myös kaikkia Euroopan parlamentin hankkeita, joilla pyritään parantamaan eurooppalaista osaamista ja kulttuuria, kuten yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevaaErasmus+-ohjelmaa, Luova Eurooppa -aloitetta, jolla tuetaan Euroopan kulttuuri- ja luovia aloja, sekä Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa.

Luokkatovereidensa kanssa seisova nuori poika nostaa kätensä -