committee

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet politiikanteon keskiössä

Euroopan unioni on sitoutunut edistämään ulkosuhteissaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia unionin perusperiaatteiden eli vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti. Ihmisoikeuksien alivaliokunnan tehtävänä on avustaa ulkoasiainvaliokuntaa asioissa, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, vähemmistöjen suojeluun ja demokraattisten arvojen edistämiseen kolmansissa maissa Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Ihmisoikeuksien edistäminen

Alivaliokunnan tehtävänä on seurata EU:n kolmansien maiden kanssa käymiä ihmisoikeusvuoropuheluja ja -neuvotteluja. Alivaliokunta lähettää vuosittain Eurooppaan ja sen ulkopuolelle valtuuskuntia, jotka tarkkailevat ihmisoikeustilannetta paikan päällä ja keskustelevat eri sidosryhmien kanssa.

Euroopan parlamentti on myöntänyt vuosittain vuodesta 1988 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon kunnianosoituksena toiminnasta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämiseksi sekä sorron ja epäoikeudenmukaisuuden torjumiseksi. EPP-ryhmä on ylpeä siitä, että palkinnon 30-vuotisen historian aikana se on nimennyt lukuisia palkinnonsaajia, kuten viime vuosina Venezuelan demokraattisen opposition, Kuuban toisinajattelijat, Valko-Venäjän edustajan ja arabikevään edustajia.

Recent activities