History

Lue, miten EPP-perhe on muovannut Euroopan yhdentymisen tarinaa. Huomaa, kuinka tänään, kun Eurooppa on taas vaikeiden haasteiden edessä, me jatkamme tämän perinnön vaalimista ja pysymme uskollisina vakaumuksellemme; yhdentynyt Eurooppa, joka perustuu ihmisarvon, vapauden, ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, solidaarisuuden ja toissijaisuusperiaatteen arvoihin.

Euroopan yhdentäminen jo vuodesta 1953

Toisen maailmansodan jälkijunassa Euroopan perustajajäsenet - Ranskan ulkoministeri Robert Schuman, Saksan liittokansleri Konrad Adenauer ja Italian pääministeri Alcide de Gasperi - halusivat rakentaa rauhanomaisen Euroopan. He tekivät yhteistyötä ottaakseen ensimmäisen ratkaisevan askeleen yhtenäisen Euroopan luomiseksi, perustaen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön. Ryhmämme, siihen aikaan kristillisdemokraattinen ryhmä, perustettiin 23. kesäkuuta 1953 poliittiseksi ryhmäksi Euroopan hiili- ja teräsyhteisön yhteiskokoukseen.

Seuraavan sukupolven näkemyksen mukaan Euroopan yhdentymistä oli tiivistettävä talouden alueella, kehittäen Eurooppaa kohti suurta yhteismarkkina-aluetta. Euroopan toimielimet kasvoivat yhdentymisen rinnalla, ja Euroopan parlamentti järjesti ensimmäiset vaalit vuonna 1979. Muutimme nimemme Euroopan kansanpuolueen ryhmäksi.

Berliinin muurin kaatumisen ja kommunismin kukistumisen jälkeisen yhdentymisen ajatuksen innoittamana EPP tarjosi täyden tukensa nouseville moniarvoisille demokratioille. Keskustaoikeistolaiset, ei-kommunistiset puolueet voittivat kansan tuen. Näin ryhmästämme tuli Euroopan parlamentin suurin ryhmä vuoden 1999 eurovaalien jälkeen, jollaisena se on myös pysynyt.

Vuosien mittaan olemme muokanneet poliittista näkemystämme muuttuvan äänestäkunnan mukana, ja olemme ottaneet mukaan maltillisia ja konservatiivisia poliittisia ryhmiä pohjoismaista sekä Keski- ja Itä-Euroopasta. Vuosina 1999-2009 muutimme nimemme ”Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraatit” -ryhmäksi ja palasimme nimeen ”Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmä” kesäkuussa 2009.

Robert Schuman -mitali

Lue mitalista, jolla kunnioitetaan miehiä ja naisia, joiden näkemys ja rohkeus ovat auttaneet Euroopan uudelleen yhdentämisessä sekä rauhan, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisessä.

EPP-ryhmän arkistot

Ota yhteyttä arkistotiimiimme ja tutustu arvokkaaseen perintöömme, joka kertoo EPP-ryhmän tarinan sen perustamisesta 1953 saakka sekä sen roolista EU:n luomisessa sellaiseksi, jona me sen tänään tunnemme.