committee

Kehitys

EU:n kehitysapuun vaikuttaminen

Käytännössä valiokunta päättää EU:n kehitysavun määrärahoista ja valvoo komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja kaikkien EU:n kehitysapuvaroja käyttävien tahojen toimintaa. Se käy säännöllistä poliittista vuoropuhelua niin kahdenvälisesti kuin kansainvälisten järjestöjen kanssa, osallistuu parlamenttien välisten foorumien toimintaan ja edistää demokraattisia arvoja, hyvää hallintoa ja ihmisoikeuksia kehitysmaissa.

Se pyrkii myös parantamaan avunantajamaiden ja virastojen välistä koordinointia, kehitysmaiden kanssa tehdyt yhteistyösopimukset mukaan luettuina. EPP-ryhmä on ollut mukana kehittämässä rahoitusavun tarjoamista kolmansille maille koskevia menettelyjä.

Enemmän kuin rahoitusapua

EPP-ryhmän mielestä köyhyyden poistamisen on pysyttävä Euroopan kehityspolitiikan ydintavoitteena. Katsomme, että apu on keskitettävä köyhimpiin ja hauraimpiin maihin, joissa äärimmäistä köyhyyttä esiintyy laajalti ja joissa avun vaikutus on suurin.

Pelkästään kehitysapua antamalla ei kuitenkaan synny kehitystä, ja siksi haluamme muutakin: meille keskeisiä painopisteitä ovat myös rauhan, ihmisoikeuksien, demokratian, hyvän hallinnon ja kestävän sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöä koskevan kehityksen edistäminen. Olemme säännöllisesti vaatineet konkreettisia toimia muuttoliikettä, kauppaa, rahoitusalaa, maataloutta ja ympäristöä koskevien EU:n sisäisten toimintapolitiikkojen mukauttamiseksi maailmanlaajuisiin kehitystavoitteisiin, kuten YK:n vuosituhattavoitteisiin.

EPP-ryhmä näytti vihreää valoa Euroopan kestävän kehityksen rahastolle, jolla on tarkoitus tarttua muuttoliikkeen perussyihin asettamalla 3,3 miljardia euroa saataville lainoina ja lainatakuina, jotta riskialueille pääasiassa Afrikassa mutta myös Länsi-Balkanilla ja Lähi-idässä saataisiin houkuteltua 44 miljardia euroa yksityisinä investointeina.