committee

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Vakauden säilyttäminen EU:n naapurialueilla

Käytännössä tämä valiokunta avustaa ulkoasiainvaliokuntaa yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Se vastaa turvallisuus- ja puolustuspäättäjien tilivelvollisuudesta. Se tukee myös EU:n panosta rauhan ja vakauden ylläpitämisessä Balkanilla, Etelä-Kaukasuksella, Afrikassa ja Lähi-idässä.

Alivaliokunta keskittyy pääasiassa sotilas- ja puolustusasioihin.

Euroopan puolustusunionin edistäminen

EPP-ryhmä ei koskaan anna periksi vaatimuksissaan, että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on täytettävä sitoumuksensa Euroopan kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi. Mielestämme EU:n jäsenvaltioiden on hyödynnettävä synergiaetuja, jotka syntyvät puolustukseen liittyvän yhteistyön ja koordinoinnin lisäämisestä. Loppujen lopuksi rauhan turvaamiseksi meidän on oltava valmiita toimimaan nopeasti, päättäväisesti ja määrätietoisesti, ja tämä onnistuu parhaiten tulevassa Euroopan puolustusunionissa.

Vaadimme voimakkaasti sellaisen Euroopan puolustusunionin perustamista, jossa jäsenvaltiot yhdenmukaistavat strategisia linjauksiaan ja jakavat yhteisen käsityksen uhkista kehittääkseen yhteisiä tilannetietoisuusvalmiuksia. Laadimme suunnitelman sen tulevaa toimintaa varten ja vaadimme edelleen etenemissuunnitelmaa, joka sisältää realistisia ja käytännöllisiä vaiheita sen perustamiseksi. Saimme myös 500 miljoonaa euroa EU:n rahoitusta yhteiseen T&K-puolustustutkimukseen.

Lähikuva kädestä, joka pitää asetta

Recent activities

Muu asiaa liittyvä sisältö