committee

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Vakauden varmistaminen EU:n naapurialueella

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnalla on keskeinen rooli ulkoasiainvaliokunnan tukemisessa yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvissä asioissa. Sen ensisijaisena tehtävänä on saattaa vastuuseen turvallisuus- ja puolustusalan päättäjät ja edistää rauhan ja vakauden säilymistä Balkanilla, Etelä‑Kaukasuksella, Afrikassa ja Lähi-idässä.

Tämä alivaliokunta keskittyy etupäässä sotilas- ja puolustuskysymyksiin ja pyrkii lisäämään yhteistyötä ja koordinointia EU:n jäsenvaltioiden välillä yhteisten turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Vahvemman Euroopan puolustusunionin edistäminen

EPP-ryhmä on edelleen sitoutunut lisäämään eurooppalaisten turvallisuutta kannustamalla EU:n jäsenvaltioita laajempaan yhteistyöhön ja koordinointiin puolustuskysymyksissä. Katsomme, että Euroopan puolustusunioni on paras tapa varmistaa nopeat ja päättäväiset toimet turvallisuusuhan ilmetessä.

Olemme ajaneet sellaisen Euroopan puolustusunionin perustamista, jossa jäsenvaltioilla on yhdenmukaiset strategiset tavoitteet ja yhtenäinen käsitys niihin kohdistuvista uhista ja tarpeesta kehittää yhteinen tilannetietoisuus. EPP-ryhmä vaatii EU:ta ja sen jäsenvaltioita parantamaan puolustusvalmiuksiaan ja ryhtymään konkreettisiin toimiin aidon puolustusunionin luomiseksi. Tätä varten olemme laatineet suunnitelman puolustusunionin tulevaa toimintaa varten ja jatkamme työtä sen perustamiseen johtavia realistisia ja konkreettisia toimia sisältävän etenemissuunnitelman vahvistamiseksi. Olemme myös varmistaneet EU:lta 500 miljoonan euron rahoituksen puolustusalan yhteiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Lähikuva kädestä, joka pitää asetta

Muu asiaa liittyvä sisältö