committee

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Vakauden ylläpitäminen EU:n naapurimaissa

Käytännön tasolla alivaliokunta avustaa ulkoasiainvaliokuntaa sen käsitellessä yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Sen tehtävänä on saattaa vastuuseen turvallisuus- ja puolustusalan päättäjiä. Alivaliokunta tukee myös EU:n pyrkimyksiä ylläpitää rauhaa ja vakautta Balkanilla, Etelä-Kaukasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä.

Se keskittyy pääasiassa sotilaallisiin ja puolustuskysymyksiin.

Euroopan puolustusunionin edistäminen

EPP-ryhmä vaatii väsymättä EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita pitämään kiinni sitoumuksistaan parantaa unionin kansalaisten turvallisuutta. Katsomme, että EU:n jäsenvaltioiden on hyödynnettävä synergiaetuja, joita puolustusyhteistyön ja -koordinoinnin tiivistyminen tuo mukanaan. Rauhan turvaamiseksi meidän on oltava valmiita nopeisiin, päättäväisiin ja määrätietoisiin toimiin, ja tämä onnistuu parhaiten tulevan Euroopan puolustusunionin kautta.

Tuimme voimakkaasti sellaisen Euroopan puolustusunionin perustamista, jossa jäsenvaltioilla on yhdenmukaiset strategiset tavoitteet ja yhtenäinen käsitys niihin kohdistuvista uhista ja tarpeesta kehittää yhteinen tilannetietoisuus. Laadimme mallin sen tulevaa toimintaa varten ja jatkamme työtä sen perustamiseen johtavia realistisia ja konkreettisia toimia sisältävän etenemissuunnitelman vahvistamiseksi. Saimme myös aikaan sen, että EU rahoittaa puolustusalan yhteistä tutkimus- ja kehittämistyötä 500 miljoonalla eurolla.

Recent activities