Missio


  • Me työskentelemme kaikkien eurooppalaisten hyväksi rakentaen kunnianhimoisempaa ja vakuuttavampaa Eurooppaa, jossa jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä. Haluamme puolustaa yhtenäistä Eurooppaa, joka kunnioittaa läheisyysperiaatetta, ilman ristiriitauksia eurooppalaisten, kansallisten tai paikallisten identiteettien välillä.

  • Ihmiset ovat eurooppalaisemme projektimme ytimessä. Vahvistamme eurooppalaista demokratiaa ja EU-instituutioiden vastuullisuutta. Puolustamme eurooppalaista elämäntapaa ja tuemme yhdentyvää Eurooppaa, joka perustuu ihmisarvon, vapauden, solidaarisuuden, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen.

Visio


Yhtenäinen Eurooppa, jossa jokainen yksilö pystyy toteuttamaan kaikkia kykyjään. Oikeudenmukaisempi, kilpailukykyisempi ja demokraattisempi Eurooppa, jossa ihmiset matkustavat, työskentelevät, tekevät liiketoimintaa, investoivat, oppivat toinen toiseltaan, ostavat, myyvät, tekevät yhteistyötä ja toimivat joukkueena. Itsevarma Eurooppa, joka tunnustaa ainutlaatuisen historiansa ja perintönsä ja puolustaa elämäntapaansa. Vahva Eurooppa, joka menestyy maailmanlaajuisesti.

Arvot


  1. Arvostamme ihmisarvoa, vapautta ja vastuuta, tasa-arvoa ja oikeutta, solidaarisuutta ja toissijaisuutta. Me tunnustamme kristillis-juutalaiset arvomme perustaksemme ja olemme sitoutuneet puolustamaan uskonnonvapautta kaikkialla maailmassa.

  2. Puolustamme edustuksellista demokratiaa, vallanjakoa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Vastustamme mistä tahansa ideologisesta taustasta kumpuavaa totalitarismia.

  3. Puolustamme oikeudenmukaista yhteiskuntaa, joka tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet ja suojelee tulevien sukupolvien etua. Tuemme sosiaalista markkinataloutta, joka perustuu vapauteen, vastuullisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen, joka edistää yksityisyrittäjyyttä, kattaa taloudellisen vaurauden ja ei jätä ketään taakseen.

  4. Uskomme luonnonvarojen vastuulliseen hoitoon, joka tyydyttää perustellut tarpeemme ja parantaa kaikkien elinolosuhteita. Vastuullisuus varmistaa kestävän kehityksen joka suojelee planeettaamme tuleville sukupolville. Tuemme uutta teknologiaa, tutkimusta ja innovaatiota, joiden tavoitteena on parantaa elämänlaatua.