committee

Kansanterveys

Kansanterveydestä EU:n prioriteetti

Olemme johdonmukaisesti peräänkuuluttaneet sellaisen Euroopan terveysunionin luomista, josta on todellista hyötyä EU:n kansalaisille. Kansanterveyden alivaliokunta auttaa meitä pääsemään lähemmäksi tätä tavoitetta.

Alivaliokunta käsittelee erityisesti EU:n terveyspolitiikan vahvistamista, lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden pulaa, sairauksien hoitoa ja ehkäisyä, toimitusketjun häiriönsietokykyä ja rajatylittävää yhteistyötä, jotta EU voi valmistautua paremmin tuleviin terveyskriiseihin.

On myös ratkaisevan tärkeää varmistaa, että eurooppalaisten potilaiden saatavilla on kohtuuhintaisia lääkkeitä ja että he voivat liikkua vapaasti EU:ssa.

Alivaliokunta myös valvoo Euroopan lääkeviraston ja Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskuksen työtä.

Lisäksi alivaliokunta käsittelee muita kuin lainsäädäntöasioita. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta vastaa edelleen lainsäädäntöehdotusten käsittelystä ja niistä äänestämisestä.

Doctor holding out stethescope with focus on object

Muu asiaa liittyvä sisältö