committee

Ulkoasiat

Suhteiden vahvistaminen kolmansiin maihin

Valiokunta tarkastelee tarkasti ihmisoikeuskysymyksiä kolmansissa maissa, vaikuttaa siihen, miten virastot ja laitokset käyttävät EU:n varoja, ja sen on annettava tukensa kaikille EU:n kansainvälisille sopimuksille ennen kuin ne voidaan allekirjoittaa. EU:n laajentumisen yhteydessä se käynnistää ja seuraa neuvotteluprosessia ja suosittelee liittymissopimusten hyväksymistä.

Lisäksi se myöntää yhdessä ihmisoikeuksien alivaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa Euroopan parlamentin vuotuisen Saharov-palkinnon henkilöille ja henkilöryhmille, jotka ovat omistaneet elämänsä ihmisoikeuksien ja ajatuksenvapauden puolustamiselle.

Valiokunnalla on tärkeä rooli EU:n ulkopolitiikan edistämisessä, täytäntöönpanossa ja seurannassa. Se kommentoi päivittäin EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja valmistelee Euroopan parlamentin kantoja ulkopoliittisiin kysymyksiin ei-sitovien mietintöjen ja päätöslauselmien avulla.

Koordinoidaan vuoropuhelua Euroopan rajojen ulkopuolella.

Valiokunta koordinoi myös parlamentaaristen sekavaliokuntien ja kolmansien maiden kanssa toimivien parlamentaaristen yhteistyövaliokuntien sekä sen toimivaltaan kuuluvien parlamenttien välisten valtuuskuntien, tilapäisten valtuuskuntien ja vaalitarkkailuvaltuuskuntien työtä. Lisäksi valiokunta vaihtaa säännöllisesti tietoja Euroopan ulkosuhdehallinnon ja Euroopan komission ulkoasioista vastaavien elinten edustajien kanssa ja vastaa suhteista YK:hon ja muihin kansainvälisiin järjestöihin.

Sillä on kaksi alakomiteaa: ihmisoikeuksien alivaliokunta, joka avustaa sitä demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta, joka avustaa sitä yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Pylväässä seisoo vanha maapallo

Recent activities

Muu asiaa liittyvä sisältö