122463
THEMATIC

Majanduslik ja sotsiaalne taastumine ja ELi uued eelarve-eeskirjad

ERP fraktsioon toetas mitmeaastasest finantsraamistikust täiendavat rahastamist, sealhulgas 3 miljardit eurot Euroopa strateegiliste tehnoloogiate platvormi (STEP) jaoks ja 2 miljardit eurot solidaarsus- ja hädaabireservi jaoks. Me nõudsime pidevalt suuremat eelarvet rände, piirihalduse ja ülemaailmsete algatuste jaoks. EPP fraktsioon mängis võtmerolli koronaviiruse taastamisfondi järelevalves ja me tervitasime soojalt selle tulemusel loodud 750 miljardi euro suurust taastamisvahendit. Seejärel tagasid meie jõupingutused, et ELi eelarvelised maksed koronavirusfondist on alates 2021. aasta jaanuarist seotud õigusriigi põhimõtetega.

Majanduslik ja sotsiaalne taastumine ja ELi uued eelarve-eeskirjad

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni

2 / 2

4 / 4