122197
THEMATIC

Tugevam Euroopa maailmas

EPP fraktsioon kinnitab oma juhtpositsiooni, toetades Ukraina NATO liikmelisust, mis on oluline samm pärast sõda. Me kutsume jätkuvalt kõiki NATO liikmeid üles toetama Ukraina rahuvormelit ja Kiievi julgeolekukokkulepet, seades prioriteediks julgeoleku. Ukraina jätmine julgeolekuhallutsooni ohustab tulevasi sõjategevusi; me peame otsustavalt tegutsema, et seda vältida. EPP fraktsioonil oli ka keskne roll Euroopa kaitse tugevdamisel, NATO idapoolse külje tugevdamise propageerimisel ja selge seisukoha määratlemisel Hiina suhtes. Samuti kutsusime Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riike üles olema vastu Venemaa sõjale Ukrainas ja nõudsime ELi Mercosuri lepingu kiiret ratifitseerimist koos Ladina-Ameerika partneritega. EPP fraktsioon rõhutas koostööd, konkurentsi ja vastasseisu Hiinaga, seades punased jooned Venemaa relvastamise ja Taiwani vallutamise vastu. Euroopa Parlamendis kutsusime üles suurendama kaitseinvesteeringuid, ühtlustama otsuste tegemist ning looma tugevat ELi ja Aafrika partnerlust töökohtade loomiseks ja investeerimisvõimaluste loomiseks.

Tugevam Euroopa maailmas

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
publications 10.03.2021

ELi ja Hiina suhted teel õiglase ja vastastikuse partnerluse suunas

Enne julgus, siis põhimõtted! (Hiina vanasõna) Hiina keisrid väitsid, et neile on valitsemiseks antud üleloomulikud volitused. Nende veendumuse kohaselt olid taevased väed pühitsenud Hiina „keskriigiks“ – maailma keskmeks, kõigi aegade võimsaimaks, ...

1 / 1