122468
THEMATIC

Tarbijapoliitika rohelise ja digitaalse ülemineku jaoks

ERP fraktsioon toetas uusi tarbijakrediidi eeskirju, käsitles energia- ja toiduhindade tõusu, tehes ettepanekuid selliste elutähtsate meetmete kohta nagu energiainfrastruktuuri investeeringute kava, Venemaa kütuste hinnapiirangud ja põhitoiduainete käibemaksu nullmäära kehtestamine. Lisaks aitasime kaasa tooteohutuse eeskirjade ajakohastamisele, pangandusprobleemide lahendamisele ja digitaalsete hiiglaste ebaausate tavade piiramisele. Me propageerisime digitaalset ühtset turgu, hääletasime rändlusteenuse määruse laiendamise poolt ja võitlesime universaalse laadimisseadme eest, mille eesmärk on lihtsustada elu ja kaitsta keskkonda.

Tarbijapoliitika rohelise ja digitaalse ülemineku jaoks

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni

4 / 4