122398
THEMATIC

Naistevastase vägivalla lõpetamine

Naised on Euroopas turvalised. Või on nad seda? On väga murettekitav, et kolmandik ELi naistest on alates 15. eluaastast kogenud füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda.

Meil on nulltolerants igasuguse naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla suhtes ja me oleme 100% kindlalt otsustanud selle vastu võidelda. Tegelikult juhtis EPP fraktsioon ELi ühinemist Istanbuli konventsiooniga. Esimest korda on meil õiguslikult siduv rahvusvaheline leping naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks.

Lisaks sellele oleme juhtinud läbirääkimisi naistevastase vägivalla ja perevägivalla vastu võitlemise direktiivi üle. See uus ELi direktiiv kriminaliseerib kaks liiki seksuaalvägivalda ja viis liiki küberkuritegusid naiste vastu.

Meil on siiski väga kahju, et vägistamise kriminaliseerimise osas kokkuleppele ei jõutud. Küll aga õnnestus meil lisada direktiivi nõuded edendada nõusoleku keskset rolli seksuaalsuhetes ja võtta sihipäraseid meetmeid vägistamise ennetamiseks.

Naised peavad olema vabad hirmust kõikjal Euroopas.

Naistevastase vägivalla lõpetamine

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Noor naine istub tühjas koridoris, varjates oma silmi mehe varjus
opinion 15.02.2024

Euroopa teeb naistevastasele vägivallale lõpu

Võtmed ühes käes, telefon teises käes, sõpradega jagatud elukoha asukoht ja sõnum "kirjuta mulle, kui jõuad koju"; need ettevaatusabinõud kõlavad enamikule naistele kurvalt tuttavalt. Need on põhimeetmed, mida paljud naised ja tüdrukud tunnevad end sunnitud v...

Sooline võrdõiguslikkus
publications 17.12.2020

EPP fraktsiooni seisukoht soolise võrdõiguslikkuse kohta

1. Naistevastase vägivallaga tegelemine: Inimkaubandus Naiste suguelundite moonutamine Kübervägivald ja vihakõne Seksuaalne ahistamine 2. Kaasava majanduse ülesehitamine: Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine tööturul: naiste tö...

Videod