122469
THEMATIC

Euroopa demokraatia: ühised väärtused, eeskirjad ja õigused

EPP fraktsioon rõhutab kiireloomulisi meetmeid organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks rahapesu tõkestamise paketi rakendamise, piiriülese koostöö tõhustamise, tõhusa ELi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ameti loomise ja rahvusvahelistes aruteludes osalemise kaudu. Oleme jätkuvalt pühendunud võitlusele organiseeritud kuritegevuse vastu ning meie majanduse ja kodanike kaitsmisele. Organiseeritud kuritegevuse vastases ristisõjas võtsime vastu Daphne'i seaduse ja propageerisime olulisi menetluslikke kaitsemeetmeid SLAPP (Strategic Laws Against Public Participation) kuritarvituste vastu. Meie jõupingutused viisid avalikkuse osalemise kaitse miinimumnõuete kehtestamiseni ja tugevate kaitsemeetmete kehtestamiseni kuritarvitavate kohtumenetluste vastu, nõudes samal ajal ka Putini sõda Ukraina vastu õigustavate sotsiaalmeediakontode peatamist. Lisaks avaldasime Euroopa Komisjonile survet hübriidohtude vastase tõhusa strateegia väljatöötamiseks ning algatasime olulised arutelud globaliseerumise ja digitaalse revolutsiooni üle.

Euroopa demokraatia: ühised väärtused, eeskirjad ja õigused

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu
publications 13.09.2022

EPP fraktsiooni seisukoht organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta Euroopa Liidus

SISSEJUHATUS Organiseeritud kuritegevus on suur oht Euroopa Liidu sisejulgeolekule ja meie kodanike turvalisusele. Laialdane kuritegevus õõnestab usaldust ühiskonna ja ametivõimude vastu ning takistab ausate inimeste igapäevaelu. See on oht meie...

publications 09.03.2021

Kristliku demokraatia tulevik - Kompass tulevastele põlvedele

Elame üleilmsete kriiside ajastul. Pikaajaline majanduskriis sunnib paljusid üleilmastumist kahtluse alla seadma. Ökoloogiline kriis ähvardab muuta meie maailma elamiskõlbmatuks. Võimetus nende väljakutsete ilmnemisel tõhusalt tegutseda põhjustab sügava p...

5 / 5