122393
THEMATIC

Euroopa mõjuvõimu suurendamine: Visioon energiajulgeoleku ja kriitilise tähtsusega toorainete kohta.

EPP fraktsiooni energiavisiooni keskmes on vankumatu pühendumine taskukohasele, jätkusuutlikule ja turvalisele energiamaastikule. Me tunnistame, et energia mängib majanduskasvu edendamisel ja töökohtade säilitamisel keskset rolli. Me mõistame, et tegutsemine on hädavajalik, kuna peame toime tulema selliste probleemidega nagu kõrged energiahinnad, katkenud tarneahelad ja üleminek kliimaneutraalsusele.

Me soovime Euroopa energiapoliitika põhjalikku reformi, millega tagatakse, et sõltuvused on minimeeritud ja et kriitiline infrastruktuur jääb Euroopa kontrolli alla. Me pooldame mitmekesist energialiikide kombinatsiooni, pöörates suurt tähelepanu taastuvate energiaallikate laiendamisele, et vähendada kulusid ja edendada pikas perspektiivis kliimaneutraalsust.

Digitaalne ja roheline üleminek ei toimi ilma juurdepääsuta kriitilistele toorainetele. Usaldusväärne ja strateegiline toorainepoliitika peab suurendama meie tarneid usaldusväärsetest allikatest. Oleme parandanud litsentsimismenetlusi, lisanud parema ringlussevõtu ja jäätmekäitluse poliitika ning takistanud täiendavaid piiranguid kodumaise kaevandamise jaoks. Samuti tahame parandada partnerlust usaldusväärsete kolmandate riikidega.

Euroopa mõjuvõimu suurendamine: Visioon energiajulgeoleku ja kriitilise tähtsusega toorainete kohta.

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni

Uudised

Videod